LÖGNMEDIA. Granskningsnämnden har fällt TV4 för ett inslag i augusti där en namngiven privatperson påstods sprida främlingsfientliga budskap via falska konton på sociala medier. 

Skärmdump Facebook (klicka för större bild).

I augusti sände TV4 ett inslag inför valet om falska konton som sprider främlingsfientliga budskap på sociala medier. I programmet valde de ansvariga att hänga ut och smutskasta privatpersonen Ronny Hellström som ett exempel på sådana ”troll”.

Men Hellström hade inte spridit främlingsfientlighet eller rasism. Han hade gjort memer, politisk satir, ofta riktad mot Socialdemokraterna. Dessutom hade han inte använt något falskt konto, utan ett konto i sitt eget namn. Därför anmälde han TV4 till Granskningsnämnden.

”Det faktum att en av Sveriges största nyhetsredaktioner gör vad som snarast kan kännetecknas som ett karaktärsmord på en enskild medborgare, med både namn och min profilbild från Facebook får bara inte passera ostraffat”, skriver Ronny Hellström som svar på varför han gjorde anmälan.

Igår fick Hellström Granskningsnämndens beslut, som alltså innebär att TV4 fälls, där det i motiveringen bland annat står:

Nämnden anser att inslagen därigenom framställde anmälaren som klandervärd och att det därför uppkom ett intrång i anmälarens personliga integritet. Eftersom intrånget inte var motiverat av något allmänintresse strider inslagen mot bestämmelsen om respekt för den enskildes privatliv.

Ronny Hellström kommenterar själv Granskningsnämndens beslut med att konstatera: ”Jag tycker att det var ett riktigt, men också ett viktigt beslut, av Granskningsnämnden. Media ska inte syssla med den här typen av åsiktsförtryck. Folk ska, inom lagens ramar, kunna uttrycka sig i ord och bild utan att behöva riskera hängas ut på TV.”

Källa:
TV4 fälls för brunsmetning: ”Media ska inte syssla med den här typen av åsiktsförtryck”


  • Publicerad:
    2019-02-05 11:05