UMEÅ. Feministiskt initiativ (Fi) som sitter på tre mandat i Umeå kommunfullmäktige ser ut att få igenom sitt förslag om att ta bort könsbenämningar på myndighetstitlar inom kommunen. Endast Moderaterna har vänt sig emot förslaget.

fi

Feministiskt initiativ i Umeå vid något Pridejippo.

Umeå Kommun fortsätter på den redan inslagna kulturmarxistiska linjen genom att ersätta alla myndighetstitlar som anspelar på kön med könsneutrala titlar. Tjänstemän kommer i fortsättningen att kallas för ”tjänstepersoner”.

Feministiskt Initiativ som ligger bakom förslaget motiverar det hela med att beteckningar som tjänsteman är ”felaktiga och exkluderande”.

Även ord som nämndeman har Fi försökt att könsneutralisera men där tog det stopp då det är upp till domstolarna att avgöra den saken.

Umeå kommun kan nu titulera sig som stolt tvåa med att “avköna” sina invånare. Malmö kommun var först ut med detta tilltag.

Källa:
Tjänstemän blir tjänstepersoner


  • Publicerad:
    2016-11-30 13:30