LUND. En representant för Feministiskt initiativ kräver att Lunds kommun tar ansvar för så kallade ”ensamkommande barn” tills året de fyller 21 år.

Joakim Månsson Bengtsson vid något Pride-jippo.

När så kallade ensamkommande barns ålder skrivs upp av Migrationsverket och därmed räknas som vuxna blir de omedelbart av med sina platser på Lunds kommuns hvb-hem även om de överklagar beslutet. Ansvaret för dem överförs då till Migrationsverket som placerar dem på boenden där det finns lediga platser vilket kan innebära att de inte får bo kvar i kommunen.

Denna praxis anser Joakim Månsson Bengtsson, representant för Feministiskt initiativ i kommunfullmäktige, är fel och har lämnat in en motion där han kräver att Lunds kommun ska ta ansvar för de ”ensamkommande barnen” tills de fyller 21 år.

Om motionen inte godkänns av kommunfullmäktige vill Månsson Bengtsson istället att de ”ensamkommande barn” som överklagar beslutet om deras åldersuppskrivning får stanna i kommunen tills dess deras ärende är avgjort.

Källa:
Fi: Låt ensamkommande stanna i Lund tills de är 21 år


  • Publicerad:
    2017-03-12 21:30