EUROPA Ungern har blockerat ett nytt biståndspaket från EU till Ukraina värt 500 miljoner euro. Nu uppger landets utrikesminister att man tänker fortsätta stoppa globalistunionens stöd till Kiev tills Zelenskyjs regim omvärderar sin attityd till Ungern.

Nyligen satte Ungern stopp för ytterligare ett biståndspaket från EU till Ukraina. Biståndet skulle uppgå till 500 miljoner euro som skulle gå till den ukrainska militären.

Under en pressträff i Wien förklarade Ungerns utrikesminister Peter Szijjarto beslutet. Enligt utrikesministern beror det på den ”alltmer aggressiva attityden från Kiev gentemot dess EU-granne [Ungern]”. Det Szijjarto syftar på är att relationen mellan Budapest och Kiev försämrats kraftigt sedan Euromajdan-kuppen 2014, som blev startskottet för en diskrimineringskampanj mot minoriteter i Ukraina, inklusive den ungerska.

— Man kan lugnt säga att vi har fått nog, tillade Szijjarto.

Men utrikesministern pekade även på att Kiev satt upp Ungerns största bank, OTP Bank Nyrt, på en lista över ”internationella krigssponsorer”. Anledningen är att banken har fortsatt med sina ryska affärsrelationer.

— Jag vill klargöra att så länge Ukraina har kvar OPT på sin lista över internationella krigssponsorer så kan vi inte stödja beslut som innebär nya ekonomiska och finasiella uppoffringar från EU och dess medlemsländer [till förmån för Kiev]. Detsamma gäller [antiryska] sanktioner, förklarade Szijjarto.