KRIGSPROPAGANDA På onsdagens presskonferens höjde Josep Borrell årsmålsättningen 2023 för EU:s utbildning av soldater åt Ukraina från 30 000 individer till 40 000. Han flaggade även för en ny biståndsfond 2024-2027.

— EU-länderna är bra på att utbilda soldater, hävdade EU:s utrikeschef tillika Europaparlamentets talman Josep Borrell på onsdagen efter ett möte med unionens försvarsministrar i den spanska staden Toledo.

På presskonferensen efter utrikesministermötet uppgav Borrell att utbildandet i EU av ukrainsk servicepersonal i år ”genomförts i en tidigare aldrig skådad hastighet”.

— Så många som 25 000 soldater har förberetts för strid som en del av EU:s militära biståndsuppdrag EUMAM, sade han och tillade att unionen är på väg att nå det uttalade årsmålet på 30 000 nyutbildade ukrainska soldater under 2023 redan i slutet av oktober.

— Ja jag säger alltid att vi måste göra mer snabbare, fortsatte han och deklarerade att han härmed höjer målsättningen för uppdraget till 40 000 ukrainska soldater.

F-16-utbildning, Bistståndfond 2024-2027

Medlemsstaterna bör enligt Borrell också fokusera på ”specialiserad utbildning för mindre grupper och för kommandokapacitet”, och han förklarade för journalisterna att Bryssel undersöker möjligheten att inkludera en pilotutbildning för F-16 i projektet. EU-länderna kommer också att behöva spendera miljarder euro för att säkerställa Kievs säkerhet under de kommande åren, sade talmannen och hävdade att en särskild ”Ukrainas biståndsfond för perioden 2024-2027” behöver skapas, för att ”säkra hållbarheten för vårt militära bistånd.

Denna fond bör enligt Borrell tillföras 5 miljarder euro (5,46 miljarder dollar) varje år. Han kallade den ”ett kärnelement i vårt långsiktiga bidrag till Ukrainas säkerhet”, och tillade att summan ska ses som ett tak snarare än ett mål och att det ”skulle vara mycket bättre om EU kunde spendera mindre”.

Unionen hade, påminde han, redan i slutet av maj spenderat cirka 1,1 miljarder euro (1,2 miljarder dollar) på att förse ukrainska styrkor med runt 224 000 patroner och cirka 2 300 missiler.

Utrikeschefen påpekade slutligen att Bryssel också har undertecknat ett ramavtal med vapenindustrin rörande medlemsländernas gemensamma order och han underströk att EU-kommissionen ”måste verka för en höjning av den industriella kapaciteten så att fler vapen produceras i Europa.

Russia Today påminner om att Borrells ord i Toledo på onsdagen levererades mitt under en pågående ukrainsk offensiv, vars påtagliga resultat under de två månader som förflutit sedan dess lansering, starkt har ifrågasatts. Kievs styrkor har, anför man, lidit stora förluster under denna operation, trots att deras västerländska supportrar fortlöpande försett dem med tung militär utrustning såsom stridsvagnar, infanteristridsfordon och pansarvagnar.