OY VEY. En enkätundersökning som genomfördes i USA visar att uppemot en fjärdedel av unga amerikaner inte tror att ”förintelsen” ägde rum eller att historien är grovt överdriven.

En ny enkätundersökning som genomfördes av den judiska organisationen Claims Conference visar att uppemot en fjärdedel av unga amerikaner inte tror på ”förintelsen”. Claims Conference är en judisk organisation som gör anspråk på skadestånd i europeiska länder för ”förintelseöverlevare”. Studien är den första i sitt slag eftersom den genomförts i alla 50 delstater i USA.

En av de som beklagat sig över resultaten är den judiska journalisten Gideon Taylor som säger följande:

Resultaten är både chockerande och sorgliga och de understryker varför vi måste agera nu medan förintelseöverlevarna fortfarande är med oss och kan berätta sina historier.

Undersökningen visade bland annat något man kallade för ”förintelsekunskapspoäng”. Där räknade man hur många procent av ungdomarna som uppnådde följande tre krav: att man hade hört talas om förintelsen, att man kunde namnge ett tyskt fångläger och att man ”visste om” att sex miljoner judar mördats i gaskammare. Delstaten Arkansas hade den lägsta förintelsekunskapspoängen, då endast 17 procent av de svarande uppnådde de nämnda kraven.

Resultatet visar att 63 procent av de svarande inte kände till den officiella dödssiffran 6 miljoner och 36 procent svarade att ”2 miljoner eller färre judar” mördades under det påstådda folkmordet. I Arkansas var den siffran 37 procent och i Georgia var siffran 36 procent.

Ett annat intressant resultat är att 11 procent ansåg att judarna orsakade förintelsen, den siffran var omkring 19 procent bland ungdomar boendes i New York. I Louisiana, Tennessee och Montana svarade omkring 16 procent att judarna orsakat förintelsen.

Juden Matthew Bronfman, som ledde studien tycker att det är bra att ungdomar tvingas att lära sig om förintelsen i vissa delstater, men anser ungdomar lär sig allt för lite om det. Bronfman fortsätter:

För att kraven (på undervisning om förintelsen) ska få en betydande effekt i klassrummen behöver vi ha statsfinansiering för att stödja kraven. Förintelsen är ett brett ämne. Vi behöver ge lärare speciell träning och eftertänksamt utveckla kursplanen för att gynnas.

Citatet visar den judiska organisationens syfte med studien. Att skapa en argumentation för att få statsfinansiering och sedan kunna sprida sin version av förintelsen till den amerikanska befolkningen. Ungefär hälften av de svarande uppger att de har sett revisionistiskt material på sociala medier och 30 procent uppger att de har sett nationalsocialistiska symboler på sociala medier eller i deras omgivning.

I Nevada var siffran högst, där 70 procent hade iakttagit nationalsocialistiska symboler, följt av New York, Arizona och Texas som hade 67 respektive 64 procent. Omkring en fjärdedel av alla svarande runt om i landet menar att förintelsen aldrig ägt rum eller är grovt överdriven.


  • Publicerad:
    2020-09-23 08:00