UTRIKES. USA har terrorklassat den nationalistiska organisationen Ryska Imperiska Rörelsen, som bland annat utbildat soldater som strider i Ukraina mot den väststödda regimen i Kiev.

USA meddelade under dagen att de har terrorklassat den ryska organisationen Rysk Imperiska Rörelsen (RIR).

— Klassificeringen saknar motstycke, kommenterar Nathan Sales, koordinator för USA:s kontraterroristiska enhet, beslutet.

— RIR håller fortfarande på mycket med att tillhandahålla utbildning för likasinnade nynazister […] från Europa, fortsätter han.

Klassificeringen innebär att eventuella ekonomiska tillgångar som finns placerade i USA fryses samt att RIR inte kan använda sig av det amerikanska banksystemet. Beslutet ska inte bara vara symboliskt utan även hindra organisationen från att slutföra internationella ekonomiska överföringar.

Organisationen beskrivs av Reuters som rysk-ortodoxa nationalister som företräder ryssars, ukrainares och vitryssars intressen.

RIR har utbildat samt skickat ner frivilliga till Ukraina för att slåss mot den väststödda regimen, på utbrytarrepublikernas Donetsk och Luhansk sida. Organisationen ska dock inte ha utfört några terrordåd, varför terrorklassningen kan tyckas vara ogrundad.

Samtidigt som USA terrorklassar RIR har en annan nationell väpnad grupp – Azov – hittills undgått liknande repressiva åtgärder. Azov strider på USA-stödda Kievs sida.

USA har tidigare klassat den iranska statens elitstyrka i Revolutionsgardet som en terrorgrupp.


  • Publicerad:
    2020-04-06 20:40