VACCINTVÅNG Beslutet att avskeda samtliga ovaccinerade har föregåtts av friställningar inom flottan och flygvapnet – samt av flottans avslag på ansökningar om undantag med hänvisning till religiösa skäl.

USA:s armé har bestämt att från och med nu börja göra sig av med soldater som inte accepterar att bli vaccinerade sig mot covid.

Landets arméminister Christine Wormuth deklarerar i ett pressmeddelande:

”Ovaccinerade soldater innebär en risk för styrkan och hotar beredskapen.”

Armén uppger att cirka 3 000 soldater av totalt drygt 480 000 idag ännu inte tagit vaccinet, men nu alltså måste göra det för att inte mista sin anställning.

Den amerikanska flottan och marinkåren började redan under hösten säga upp ovaccinerade och till dags dato har omkring 350 anställda tvingats sluta.

Förra veckan gick New York Times (NYT) ut med uppgiften att 45 soldater i den amerikanska flottan sparkats för sin underlåtelse att vaccinera sig mot covid.

I mitten av december hade flygvapnet enligt Air Force Times avskedat 27 av samma orsak.

I NYTs artikel påminns om att försvarsminister Lloyd Austin redan i augusti förra året signerade beslutet om en vaccinationsdeadline för aktiva soldater i flottan satt till den 28 november 2021.

Över 3000 har bett att få slippa av religiösa skäl

Enligt flottan hade i oktober över 3 200 aktiva soldater ansökt om undantag från vaccinationstvånget med hänvisning till religiösa bevekelsegrunder.

Ingen av dessa ansökningar ska dock ha beviljats.

När 35 av dessa sökande sedan i november med anledning av detta stämde president Joe Biden, så åberopade man den religiösa friheten, tydligt uttryckt i konstitutionen.

Distriktsdomaren Reed O’Connor lyckades då utverka ett tillfälligt uppskov för verkställandet av disciplinära åtgärder mot de 35.

Det amerikanska flygvapnet avskedade inte desto mindre i december 27 ovaccinerade anställda.

Alla olika vapenslag inom den amerikanska militären har fram till nu satt sin egen vaccinationsdeadline.