MEDIA. Sveriges Kommunikationsbyråer har undersökt hur stor del av modellerna i reklam som är vita. Efter att man kommit fram till att majoriteten är vita försöker man nu kvotera in mörkhyade istället. Granskning Sverige ställer Kommunikationsbyråernas VD mot väggen.

Sveriges Kommunikationsbyråer (SK), tidigare Sveriges Reklamförbund, är en intresseorganisation för fristående företag som huvudsakligen är verksamma konsulter inom reklam och marknadskommunikation. SK har stort inflytande över reklambranschen då medlemmar måste genomgå utbildning till Ansvarig Reklamutgivare, en utbildning som förnyas var femte år och till viss del tillhandahålls av just SK.

Efter att SK märkt att majoriteten av modellerna i reklam är vita försöker man nu kvotera in mörkhyade personer till branchen. Granskning Sverige ringer därför upp SK:s VD Jessica Bjurström för att fråga varför hon är så fixerad vid hudfärg.


  • Publicerad:
    2015-05-04 18:40