ARKEOLOGI Arkeologiska fynd har nyligen gjorts på Gotska Sandön, och de ger oss en djupare inblick i vad som kan ha ägt rum på denna avlägsna ö för cirka 2000 år sedan. Forskare har identifierat delar av vad de tror är en hamn från järnåldern på platsen där romerska mynt tidigare upptäcktes tidigare i år.

Tidigare under 2023 upptäckte en forskargrupp från Södertörns högskola två romerska mynt under sina utgrävningar på Gotska Sandön. Denna gång är arkeologerna åter tillbaka på ön och har gjort ännu mer fascinerande fynd som kastar ljus över platsens historia för cirka 2000 år sedan. Det handlar om cirka 20 eldstäder eller härdar som har hittats vid stranden, i närheten av där mynten fanns.

Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola och deltagare i utgrävningarna, beskriver platsen som en slags hamn från järnåldern. Han förklarar att det inte är en traditionell hamnanläggning med bryggor, men det verkar som om människor har varit här för att dra upp båtar och kanske haft ett läger.

— Det är mycket spännande och väcker frågor om vad som ägde rum här runt Kristi födelse. Det är det vi nu försöker ta reda på, säger Johan Rönnby i ett pressmeddelande.

Eldstäderna identifierades tidigare genom att sätta ner en pinne i marken, vilken blev svart av kol. Nytt för hösten är att en av härdarna har grävts fram och daterats med hjälp av kol-14-metoden. Detta har avslöjat att platsen användes för ungefär 2000 år sedan, vilket knyter samman den med de tidigare hittade romerska mynten från samma tid.

Vad som exakt ägde rum här för 2000 år sedan är ännu oklart, men Rönnby spekulerar att platsen kan ha haft kopplingar till säljakten som man vet ägde rum här.

— Säljägare kan ha kommit från Gotland och lagt till på Sandön för att koka sälens fett, så kallat sältran. Kanske är det dessa härdar användes till. Men vi vet ännu inte säkert, det finns möjligen andra förklaringar till platsens utseende, såsom att det var en handelsplats, säger han.

Framöver planeras fler utgrävningar under de kommande veckorna för att upptäcka fler ledtrådar till platsens historia. Förutom de romerska mynten har man även hittat keramik som daterar sig till hundra år sedan. Johan Rönnby hoppas nu på att hitta mer keramik som kan analyseras för att ge ytterligare insikter.

Denna utgrävning är ett samarbetsprojekt mellan Södertörns högskola, Uppsala universitet Campus Gotland, Gotlands museum och Riksantikvarieämbetet. Projektet finansieras av stiftelsen Voice of the Ocean (VOTO).