HOMOLOBBYN. Barn så unga som 8 år kan nu få hormoner från det motsatta könet injicerat i kroppen. Detta genom ett nytt experiment i USA, riktat mot individer med så kallad könsdysfori.

Bildmontage: Frihetskamp.

Det är Children’s Hospital i Los Angeles som har satt igång en femårs forskningsstudie, stöttad av amerikanska myndigheter via National Institutes of Health (NIH) med 5,7 miljoner dollar. Anledningen är att man vill se verkningarna av att injicera hormoner från det motsatta könet – på barn. Redan nu kan dock barn i USA – så unga som 8 år – få pubertetsblockerare; hormoner som stannar upp pubertetsutvecklingen i väntan på att barnet kan börja få könshormoner.

— Tänk att ge åtta år gamla flickor testosteron. Det är barn i tredje eller fjärde klass. Det är otroligt, men det förekommer, kommenterade endokrinologen Dr. Michael Laidlaw under en Heritage Foundation-panel.

Laidlaw menar att dylika experiment används för att främja så kallad könsbekräftande terapi, då det saknas kliniska undersökningar som säger något om huruvida detta är hälsosamt för barn. Man vill då blockera puberteten hos barn, för att därefter ”bekräfta” deras identitet. Laidlaw fruktar att det snart kommer att gå så långt att man på fyraåringar avlägsnar testiklarna ifall barnet säger sig identifiera sig som flicka.

LÄS ÄVEN: Studie: Könsdysfori kan bero på grupptryck

Vidare ges pubertetsblockerare på helt icke-vetenskapliga grunder:

— Det finns inget objektivt test för att diagnosticera detta, men likväl ger vi väldigt skadliga behandlingar utifrån icke-objektiva diagnoser, sa Laidlaw.

Det är ett faktum att dessa individer både före och efter behandlingen i stor utsträckning kämpar med psykiska problem. Medan man tidigare ansett att individernas problem ligger i att de är ”födda i fel kropp” har man nu insett att problemen kvarstår även efter ”könskorrigeringen”. Det senare leder också till att problemen blir än större än tidigare. Både pubertetsblockerare och könshormonbehandling gör barnet vanligtvis sterilt, något som barn inte är mogna nog att förstå konsekvenserna av.

Läkare som ifrågasätter så kallad könskorrigering av barn utesluts dock och marginaliseras. Ofta förlorar de sina positioner, rapporterar Dr. Marian Rutigliano enligt RT.

Ursprungligen publicerat på Frihetskamp.

Källa:
‘Experiment on kids’: Cross-sex hormone therapy age down to 8 in US govt-funded study, doctor finds


  • Publicerad:
    2019-04-09 07:00