KRÖNIKA. Nordfronts chefredaktör, Martin Saxlind, delger i den här artikeln sin personliga syn på aborter.

Alla vi som lever idag existerar tack vare våra heterosexuella förfäder som valde att föda barn och uppfostra dem väl så att de i sin tur kunde skaffa barn. Det här bör både HBTQP-aktivister och abortentusiaster reflektera över! Det hade räckt med att en av dina föräldrar hade blivit homosexuell eller att din mamma valt att göra abort för att du aldrig skulle ha blivit till.

Aborter är alltså på liv och död, men många tänker inte på detta idag

Efter att flera delstater i USA införde väldigt restriktiva abortlagar har abortfrågan dock hamnat på tapeten. Feminister och andra livsfientliga element har som svar på de nya lagarna hängett sig åt ett aggressivt, vulgärt och okritiskt vurmande för abort på sociala medier. Svenskan Zara Larsson har varit en av de mer vulgära personerna i det abortentusiastiska drevet.

Så mycket för god ton och att respektera folkvalda politiker med en annan åsikt än den egna…

Abortentusiasterna har inställningen att barn är en bestraffning.

Mänskligt liv jämförs med svampar. Alla livsformer är lika lite värda!

Att likt sin egen mor dela sin kropp med ett barn är en fruktansvärd tanke för de kvinnor som hjärntvättats till att bli extremindividualister.  

Det sista som Zara Larsson skriver är uppenbart ologiskt för alla som förstår något om biologi. Sanningen är såklart att sexualdriften syftar till reproduktion. Njutningen finns där som naturens redskap för att uppmuntra till fortplantning.

Det är klart att njutning i sig kan ha ett visst egenvärde och sex leder inte alltid till graviditet (det är därför naturen uppmuntrar oss till att ha det regelbundet). I längden är det inte heller hållbart med en exponentiell befolkningstillväxt på en planet med begränsade resurser. Vi svenskar har dock inte en ohållbart hög befolkningstillväxt, tvärtom så har vi en ohållbart låg nativitet som skapar allvarliga problem och på sikt hotar vår existens.

Livet är heligt, inte varje enskild livsform
Jag tror inte att aborter bryter mot någon absolut, gudomlig lag. Däremot tror jag att aborter generellt sett går emot naturens vilja. Att bejaka livet och undvika aborter är det naturliga.

Det finns andra preventivmetoder som är att föredra och på en kollektiv nivå måste det vara norm att vårt folk reproducerar sig – annars lever vi i en livsfientlig och dödsdömd kultur, vilket är exakt vad vi gör idag. Den ekonomiskt och sexuellt liberala västerländska kulturen dödar de europeiska folken och upprätthålls genom att människor från mer livsbejakande kulturer importeras till våra länder.

Om ett par eller en ensamstående kvinna känner att de är helt oförmögna att ta hand om ett barn är det bättre för barnet att det får leva och adopteras bort än att det blir dödat genom en abort. Varje abort vi lyckas undvika kan innebära att vi räddat livet på nästa Mozart, da Vinci eller Platon.

Vid extremfall som våldtäkt, incest, att fostret är svårt skadat eller att en fullbordad graviditet helt säkert skulle vara livshotande för kvinnan så tycker jag personligen att aborter bör tillåtas. De kristna fundamentalisterna som inte vill tillåta några sådana undantag alls är både osympatiska och opragmatiska, varför de också historiskt sett steg för steg har förlorat mot ”de progressiva” trots att dessa står för livsfientliga värderingar.

Lagstiftning i sig räcker inte
Att förbjuda abort med de tidigare nämnda undantagen är radikalt, jag skulle till och med erkänna att det idag är ett utopiskt förslag. Samhället kan inte tvinga kvinnor att föda och ansvara för alla nya barn som skulle skapas, om vi inte samtidigt tvingar männen som hjälpt till att skapa barnen att ta ansvar för sin nya familj. För att lyckas med detta måste man å ena sidan bekämpa fenomen som den dysfunktionella dejtingkulturendejtingapparna, å andra sidan komma tillrätta med problemet att kvinnor i dagens samhälle – både ideologiskt och med ekonomiska incitament – blir uppmuntrade till att göra karriär istället för att skaffa barn.

Tyvärr blev svenska politiker helt hysteriska när Ungern vidtog konstruktiva åtgärder för att komma till rätta med det sistnämnda problemet. Ungerns nya familjepolitik visar också att familjelivet inte står i vägen för ett yrkesliv, bara att politiken – i enlighet med vad som är biologiskt sunt – uppmuntrar de ungerska kvinnorna till att tidigt skaffa barn så att de senare i livet slipper betala inkomstskatt (kvinnor som fött fyra barn slipper inkomstskatten). Detta är också i linje med vad Nordiska motståndsrörelsen förespråkar, så Annika Strandhäll var inte fel ute när hon menade att familjevänlig politik osar nationalsocialism.

Både män och kvinnor måste i alla fall göra vissa kortsiktiga offer här och ändra sin inställning och sitt beteende om vi ska kunna skära ner på aborterna och få svenskar i fertil ålder att börja bilda familjer i högre utsträckning än idag. Som det ser ut nu har Sverige slagit världsrekord i antal singelhushåll samtidigt som vår nativitet varit nästan oavbrutet negativ sedan 1969, vilket sammanfaller rätt så väl med när den nuvarande abortlagstiftningen fastställdes.

Att komma till rätta med de här problemen är inte en enkel process och överdrivet moraliserande kommer göra mer skada än nytta. Åtminstone bland de yngre generationerna är det nog väldigt få svenskar som idag kan säga att de är helt klanderfria vad gäller dekadens och egoism. Bostadsbristen och otryggheten som massinvandringen skapar i kombination med den ekonomiska globaliseringen gör det också förståeligt att många känner att förutsättningarna för att bilda familj idag är dåliga.

Så vi måste ha viss respekt för att abortfrågan och de frågor den hör samman med inte går att lösa över en dag. Men det alla måste vara överens om är att vi steg för steg måste arbeta för skapandet av en ny och livskraftig kultur där plikten till folk och familj uppvärderas på bekostnad av ”individens frihet” vad gäller abort och lösaktighet. Det är enda vägen framåt om vårt folk ska ha en framtid.


  • Publicerad:
    2019-06-09 17:00