SMÅLAND. Två personer skrev sina egna namn på SD:s valsedel till kommunvalet i småländska Vaggeryd. Men då ingen av rösterna räknades upphävs nu valresultatet samtidigt som Valprövningsnämnden uppmanar Länsstyrelsen att ”rätta till felet”.

Efter höstens val till riksdag, kommuner och landsting var det många som misstänkte att det förekommit någon typ av valfusk. Även om inga verkliga bevis har presenterats för valfusk i någon betydande omfattning är det framförallt att SD:s valresultat i riksdagen hamnade en bra bit under det förväntade resultatet som spätt på misstankarna.

Nu har det framkommit att Länsstyrelsen i Jönköpings län inte räknat alla SD-röster, åtminstone inte till kommunvalet i Vaggeryd, där partiet hade en så kallad öppen lista.

Två personer hade skrivit sina respektive namn på SD:s kommunalvalsedlar, men i det slutgiltiga resultatet fanns dessa inte med. Det finns heller inga rapporterade röstsedlar som kasserats.

Personerna valde då att överklaga Länsstyrelsens valresultat till Valprövningsnämnden, som nu har gett dem rätt. I sitt beslut skriver man att valresultatet för Sverigedemokraterna i kommunen underkänns och att Länsstyrelsen måste rätta till felet genom exempelvis en omräkning av rösterna:

”Valprövningsnämnden bifaller AA och BB överklaganden och upphäver Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun i fråga om Sverigedemokraterna. Nämnden förordnar att länsstyrelsen ska göra en rättelse genom att vidta erforderliga åtgärder för att på nytt utse kandidater och ersättare för Sverigedemokraterna i kommunen. De tillskrivna namnen AA och BB ska då anses som befintliga kandidatnamn”, skriver myndigheten i beslutet.

Källa:
Valprövningsnämndens beslut 2018:826,830


  • Publicerad:
    2019-01-29 12:30