USA. I filmen visas en lektion av professor Derrick Jensen. Flera är öppet missnöjda när Jensen visar hur pedofilvänliga flera kända genusteoretiker är medan andra är glada.

Derrick Jensen exponerar dessa genusprofessorer och ofta anarkister genom att citera vad de själva har skrivit. Detta gör vissa studenter missnöjda och börjar sedan medvetet försöka sabotera lektionen. Andra är glada över att ämnet tas upp.

Personerna Derrick Jensen tar upp är:

Fransmannen Michel Foucault, judinnan Gayle Rubin, amerikanen Patrick Califia och judinnan Judith Butler. Alla dessa har en avvikande sexualitet från den heterosexuella.


  • Publicerad:
    2020-09-22 20:45