CORONAKRISEN. De amerikanska läkarna Dan Erickson och Artin Massihi menar att coronaviruset inte alls är lika dödligt som myndigheterna har påstått och att nedstängningen av samhället har minimal effekt på virusets spridning.


De kaliforniska läkarna Dan Erickson och Artin Massihis uppmärksammade videokonferens om coronaviruset.

Nyligen livesände de amerikanska läkarna Dan Erickson och Artin Massihi en videokonferens från Kalifornien där de starkt ifrågasatte ifall en nedstängning av samhället är motiverat som åtgärd för att bekämpa coronaviruset.

— Vi har sett 1227 dödsfall i delstaten Kalifornien, förklarar Erickson under videokonferensen och pekar samtidigt på att antalet förmodade smittade är omkring 4,7 miljoner människor.

— Det innebär att du har 0,03 procent risk att dö från covid-19 i Kalifornien, konstaterar han och ställer frågan om den låga dödligheten verkligen motiverar en nedstängning av samhället, karantän, stängda arbetsplatser och alla de restriktioner som satts upp i syfte att minska virusets spridning. Han ställer sig frågan om det kan vara så att amerikanska myndigheter och regeringar i andra länder har agerat överilat och paniskt.

Erickson och Massihi har själva arbetat med att testa smittade coronapatienter och konstaterar att omkring 12 procent av människorna i delstaten som har testats har visat sig vara smittade, eller som Erickson själv förklarar: ”miljoner fall – ett fåtal dödsoffer”. Den kände politiske kommentatorn Tucker CarlsonFox News uppmärksammar läkarnas uttalande och ifrågasätter huruvida nedstängningen fortsatt går att motivera om det stämmer att dödligheten är så pass låg som Erickson hävdar.

— Det här är seriösa aktörer som har gjort det här professionellt i decennier och de har i sina händer den största tillgängliga databas om ämnet, och frågan de ställer sig efter att ha analyserat siffrorna är: är nedstängningen värt det? säger Carlson och pekar på att flera städer och delstater fortsätter att förlänga nedstängningen av samhället.

— Vad är den vetenskapliga grunden för att göra det här? De har inte berättat det för oss för det finns ingen, dundrar han.

Tv-ankaret påminner om att de drastiska metoderna motiverats med att smittkurvan behövde plattas till, och att kurvan förvisso nu är plattare än tidigare men inte på grund av de åtgärder som tagits, utan för att viruset helt enkelt inte är lika dödligt som man trott. Han oroar sig samtidigt för att tvångsåtgärderna och restriktionerna kan vara här för att stanna långt efter det att coronaviruset helt har ebbat ut.

— Vi spenderade miljoner dollar och mer än ett decennium för att hitta ett vaccin mot SARS-viruset. Forskare hittade aldrig ett, och det är synd men pausade vi hela livet I USA på grund av det? Det gjorde vi inte, konstaterar Carlson.

Ericksons och Massihis presskonferens togs snabbt ner av Youtube med motiveringen att den bröt mot mediejättens riktlinjer, vilket ligger helt i linje med Youtubes nya riktlinjer där information som går emot myndigheternas och Världshälsoorganisationens officiella bild ska raderas från plattformen.

Läkarnas presskonferens avslutas med ett varnande ord till de amerikanska myndigheterna om att det kan sluta illa för dem om de väljer att attackera amerikanernas frihet, och att det kan leda till att många fler än nu kan bli fientligt inställda mot staten. Erickson pekar på att amerikaner redan nu börjar bunkra upp både vapen och livsmedel och varnar för att att den situationen kan komma att eskalera ytterligare.


  • Publicerad:
    2020-04-30 12:00