SVERIGE. Attacker av desinformation mot Sverige ökar och regeringen har nu gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att utöka sin styrka för att möta hotet av psykologisk krigföring.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utsätts Sverige dagligen för attacker med så kallad desinformation. På uppdrag av regeringen kommer myndigheten nu att utöka sin styrka för att möta hotet av psykologisk krigsföring.

— Nu i närtid så håller vi på att rekrytera sex personer och vi kommer att växa ytterligare. Vi har redan en god kader som jobbar med det här, säger Mikael Tofvesson, enhetschef på MSB.

Tofvesson menar att situationen är allvarlig och han påstår att det främst är från Ryssland och IS som den stora ökningen av desinformationen kommer. Han påstår att det oftast är felaktiga detaljer som göms i annan information om till exempel Nato, invandring och terrorism.

Källa:
Fler attacker av desinformation


  • Publicerad:
    2016-07-27 09:50