SVERIGE. Enligt en ny SIFO-undersökning av Världsnaturfonden WWF spenderar barn i Sverige mer tid framför en skärm än ute i naturen. Så mycket som 58 procent av barnen spenderar fem timmar eller mer framför dator, mobil eller surfplatta per dag.

Världsnaturfonden presenterar en ny SIFO-undersökning där det framkommer att barn i Sverige tillbringar långt mer tid framför en skärm än ute i naturen. Med naturvistelse menas att spendera tid i skogen, vid en sjö eller ett hav alternativt på en äng. Undersökningen gäller var barnen spenderar sin tid nu under sommaren och man har gått tillväga på så vis att drygt tusen föräldrar med barn mellan två och tolv år har intervjuats.

– Människans kontakt med naturen har minskat drastiskt de senaste hundra åren. För bara någon generation sedan hade många en släkting på landet som de bodde hos på somrarna. Vi vet att det finns många fördelar med att vara i naturen, inte minst för vår hälsa och vårt välmående, säger Vicki Lee Wallgren som är chef för enheten för landmiljö på WWF.

Resultaten av undersökningen visar att 27 procent av barnen inte varit ute i naturen alls och 47 procent av barnen har varit ute i naturen en timme eller mindre den senaste veckan. Vidare hade 49 procent av barnen tillbringat fem timmar eller mer med att titta på tv och så mycket som 58 procent av barnen hade tillbringat fem timmar eller mer framför en dator, mobil eller surfplatta.

Föräldrarnas förklaring till det hela är att de inte har tid att vistas i naturen, även om de tycker att det skulle vara bra för barnen. Trots detta ser även statistiken för de allra minsta barnen mycket negativ ut vad gäller naturvistelse, en tredjedel av de små två- till fyraåringarna har tillbringat mindre än en halvtimme ute i naturen och under samma vecka har småbarnen spenderat fem timmar eller mer framför en skärm.

Sven Rollenhagen är specialist på dataspelsberoende och han poängterar föräldrarnas ansvar i det hela, exempelvis kan man som förälder inte förvänta sig att barnen går ut och leker om man själv sitter med mobilen vid matbordet. Barn gör som man gör, inte som man säger. Vidare säger han:

– Jag tycker personligen att det kan vara bra att barn spelar lite spel och är på sociala medier ibland. Men när det blir ett beroende, då ökar risken för övervikt och att man bara sitter inne. Sen har vi ju massa andra problem som finns med mobilhantering som båda vuxna och barn har problem med. Man glömmer uppleva det som man gör här och nu – en fotbollsmatch, en solnedgång eller vad det nu kan vara, för att man ser det genom en skärm, säger Rollenhagen.

Källa:
Undersökning: Barn är mer framför skärm än i naturen på sommaren


  • Publicerad:
    2016-07-01 14:45