MÅNGKULTUREN. En batikhäxa boende i Sala kommun ställs inför rätta under kommande vecka.

En kvinna i 40-årsåldern som är bosatt i Sala kommun, har åtalats för våldtäkt mot barn och ställs inför rätta nästa vecka, rapporterar Sveriges Radio.

Offret är ett så kallat ”ensamkommande flyktingbarn”. Den rasfrämmande mannen som av Migrationsverket fått sin ålder angiven till 17 år när våldtäkterna pågick, är dock betydligt äldre än så.

Mannen har bedrägligt utnyttjat förmånerna som rasfrämmande ungdomar ”på flykt” åtnjuter i invandrarstaten Sverige, genom att ange en lägre ålder än sin faktiska ålder.

Detta ligger delvis till grund för att den 40-åriga batikhäxan nekar till brott, eftersom hon ”vet” att pojken är äldre. Enligt henne är pojken en man. Men sanningen om hans ålder är irrelevant för den juridiska bedömningen, eftersom hans uppehälle i Sverige baseras på en juridiskt sanktionerad lögn.

Däremot råder det ingen motsättning i åtalsmotiveringen att kvinnan har utnyttjat sin klient som var i beroendeställning till henne.

Skälet som batikhäxan anför när hon nekar till brott, är att de båda var förälskade i varandra och hade en kärleksrelation, vilket inte är tillåtet i en vårdare/klientrelation.

Familjehem erhåller både omkostnadsersättning och arvode för att ta hand om barn. Om det kvinnan hävdar stämmer uppkommer således istället frågan varför hon låtit en vuxen man vara familjehemsplacerad hos sig”, skriver Samhällsnytt.

Flera bedömare anser att mörkertalet bland sexutnyttjade rasfrämlingar är stort, och att det bör finnas ett stort antal batikhäxor som våldtagit ”flyktingbarn” och därmed kan komma att bli föremål för åtal.


  • Publicerad:
    2020-05-31 15:45