INRIKES. Ett beslut om att avkraga en präst som kritiserat den homosexuella livsstilen har upphävts av Svenska kyrkans överklagandenämnd.

Den 19 december i fjol fråntogs en präst i Luleå stift sitt prästämbete – en så kallad avkragning – efter att ha kritiserat homosexuella.

Prästen ska under ett konfirmationsläger förra året ha sagt att homosexualitet är en synd samt att han kan älska syndarna men inte synden.

På frågan av en konfirmand om varför gud skapat homosexuella om han nu inte gillade dem svarade prästen:

De homosexuella kom med ondskan och Gud tycker att det är synd att ha samsexade eller transexuella förhållande och man hamnar i helvetet för det.  Gud tycker inte att det ska vara så.”

Nu är prästen friad av Svenska kyrkans överklagandenämnd.

Denna menar nämligen att det inte finns några allmänna åsiktsregler i frågor som samkönade relationer, homofrågor eller om skapelsen och evolutionsteorin och att prästen därmed inte brutit mot vigningslöftet att följa Svenska kyrkans ordning.

Svenska kyrkans överklagandenämnd menar dock att saluförandet av egna åsikter om bland annat homosexualitet samt att inte kunna redogöra för Svenska kyrkans åsikt i frågan utgör en brist.


  • Publicerad:
    2020-05-19 17:20