INRIKES. Justitieombudsmannen har slagit fast att bibliotek bryter mot grundlagen om de vägrar förmedla böcker som går emot inköpsansvarigas egna politiska åsikter.

Biblioteket måste även ta in politiskt inkorrekt litteratur ifall det finns en efterfrågan. Detta menar Justitieombudsmannen som nu uppmanar folkfientliga bibliotek att följa grundlagen. Foto: Nordfront.se.

I två beslut kritiseras två folkbibliotek för att ha vägrat att göra politiskt inkorrekt litteratur tillgänglig för allmänheten trots stor efterfrågan. Eftersom folkbibliotek går under grundlagens avsnitt om saklighet och opartiskhet i statlig och kommunal verksamhet får inte biblioteken själva styra bokbeståndets politiska sammansättning.

Det handlar bland annat om Julia Caesars Världsmästarna som behandlar den hårt kritiserade mångkulturen i och massinvandringen till Sverige.

”När ett folkbibliotek planerar inköp ska man bl.a. se till att utbudet inte inskränks utifrån ideologiska, politiska eller religiösa utgångspunkter”, skriver Justitieombudsmannen (JO).

I det ena fallet hänvisades till att den avsedda boken var främlingsfientlig och inte uppfyllde kravet i bibliotekets medieplan om värderingar. Biblioteket hade tydliga riktlinjer för inköp. Den viktigaste faktorn vid kvalitetsbedömningen var värderingar såsom könsroller, främlingsfientlighet, rasism och liknande. I det andra fallet hänvisades mer allmänt till bibliotekets interkulturella handlingsplan, verksamhetsplanen och förvaltningens värdegrund, skriver JO.

Omständigheterna i de två besluten var desamma; två personer ville låna böcker med invandringskritiskt innehåll, och båda biblioteken nekade att köpa in eller fjärrlåna böckerna.

Men detta är enligt JO ett felaktigt sätt att se på principer för bokinköp till folkbibliotek, som nu uppmanar biblioteken att följa lagen.

Det är överlag svårt att via folkbiblioteken få tag i politiskt inkorrekt litteratur. Ett nytt exempel på det är Karl-Olov Arnstbergs nya antologi Priset — Tolv författare om svensk repression, där bland andra ovan nämnda Julia Caesar bidrar med ett kapitel om hur hon har förföljts och trakasserats av politiskt korrekta massmediebolag som driver egna politiska agendor. Denna titel finns i skrivande stund i endast fem folkbiblioteksbestånd i Sverige, antingen på hylla eller under beställning.

Inköpsansvariga bibliotekarier sållar i den mängd litteratur som ges ut och de har varken budget eller kapacitet att köpa in allt. Men många av dem kan med fog betraktas göra urval även på grund av kulturmarxistiska värderingar.

Värt för allmänheten att veta är att många folkbibliotek har som policy att köpa in 95 procent av alla titlar som föreslås av låntagare, alltså även om den föreslås av en enda person. Ju fler som lägger ett förslag till sitt bibliotek att en viss bok skall vara tillgänglig, desto mindre kan en bibliotekarie avvisa inköpet med hänvisning till bristande allmänintresse.

Politiskt subversiva låntagare, biblioteksassistenter och bibliotekarier gömmer ibland även undan misshagliga titlar för att en titel ska läsas av så få människor som möjligt. Om man misstänker att denna situation råder kan det vara på sin plats att besvära personalen om den eftersökta titeln. Dessa kan vara de enda för medborgare att mångfalden av litteratur på stadsbibliotek, nu med stöd av JO.

Källa:
Bibliotek får JO-kritik för PK-censur


  • Publicerad:
    2018-01-18 09:00