POLITIK Fackförbundet DIK har gjort en undersökning som enligt dem visar på att nio av tio av deras biblioteksanställda är kritiska till förslaget om anmälningsplikt av papperslösa. DIK kräver att förslaget dras tillbaka.

DIK, facket för kultur, reklam och kommunikation har gjort en undersökning bland biblioteksanställda. Undersökningen visade att nio av tio biblioteksanställda medlemmar är mycket kritiska till förslaget om anmälningsplikt av papperslösa.

DIK kräver att förslaget dras tillbaka. DIK menar att förslaget går emot medlemmarnas uppdrag och yrkesetik och att det även krockar med bibliotekslagen som säger att biblioteken ska vara tillgängliga för alla.

Fackförbundet menar även att anmälningsplikten skulle förstöra det förtroende som biblioteksverksamheten har i att främja integration. De menar att förslaget skulle rasera förtroendet för deras arbete och resultera i segregation.

Anna Troberg, förbundsordförande för DIK har skrivit ett öppet brev till migrationsminister Maria Malmer Stenegard (M), där hon skriver varför de vill att förslaget dras tillbaka.