LÖGNPRESSEN Dagens Nyheter har tagit över ägarskapet av Finlands största svenskspråkiga tidning Hufvudstadsbladet. Dessutom blir lokaltidningarna Västra Nyland och Östnyland en del av det så kallade affärsområdet Dagens Nyheter.

På torsdagen meddelade Dagens Nyheter (DN) att man förvärvat en majoritet i ägarbolaget KSF Media, som tidigare ägts av finländska Konstsamfundet.

Med detta blir den judiska mediefamiljen Bonnier majoritetsägare i Finlands största svenskspråkiga tidning Hufvudstadsbladet, liksom de svenskspråkiga lokaltidningarna Västra Nyland och Östnyland. Konstsamfundet kvarstår dock som minoritetsägare.

Till ny affärsområdeschef har man utsett juden Peter Wolodarski, som i Sverige gjort sig ökänd som DN:s chefredaktör och en av mediesfärens mäktigaste personer.

— Hufvudstadsbladet är den viktigaste rösten på svenska i Finland. Vi tror att våra erfarenheter från digitalisering av nyhetsmedier kan bidra med att ge HBL nödvändig kraft framåt, säger Peter Wolodarski.

Under ett möte på torsdagsmorgonen på Hufvudstadsbladets redaktion fick Wolodarski frågan om varför DN vill expandera bland de finlandssvenska medierna. Svaret blev att det inte bara handlar om pengar utan även om ”idealism”.

— Det finns idealistiska skäl till att vi gör detta. Det känns meningsfullt och viktigt, det skulle vara en stor tillfredsställelse om vi lyckades för att det har så stor betydelse i Svenskfinland och i Finland. Men det är klart att det finns en kommersiell dimension, förklarade Wolodarski.

I ett pressmeddelande uppger Wolodarski också att DN och Bonnier News kan bidra med ”resurser inom publicistik, tech, produkt- och affärsutveckling”.

I Sverige har Bonnierkoncernen de senaste åren gått från att ha en stark ställning till en nästintill total dominans, även bland lokalmedia. I dagsläget är det i princip endast i norra Norrland som Bonnier ännu inte har monopol på nyheter.