Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Försvarsadvokat: “Därför företräder jag en nationalsocialist!”

Av Redaktionen, 2015-08-30
redaktionen@nordfront.se

INRIKES. På sin blogg skriver Pär Öbergs advokat om anledningen till varför han har valt att företräda en nationalsocialist. Enligt honom är det en fråga om de grundvalar som advokatyrket vilar på och för att rättsäkerhet inte finns för nationalsocialister i dagens ”demokratiska” system.

de-basso-460x265

På sin blogg svarar advokaten Sargon De Basso på frågan hur han, som själv har utländsk bakgrund, kan företräda en nationalsocialist som Pär Öberg som för tillfället står åtalad för gummiparagrafen hets mot folkgrupp. Han förklarar att det har med hans yrke som advokat att göra och att det är en fråga om demokrati.

De Basso skriver:

Journalister har frågat mig hur jag, med föräldrar som invandrat till Sverige, kan acceptera att företräda Öberg med hänsyn till hans ideologiska åskådning. Svaret på den frågan ligger i de grundvalar som advokatyrket vilar på och ytterst är det en fråga om demokrati.

Advokatyrket är ett gammalt yrke och i den västerländska rättskulturen finns en bred enighet om hur grunddragen bör se ut. Advokatrollen vilar på bland annat två grundvalar oberoende och lojalitet.

Med oberoende som ledstjärna för yrket så infinner sig en plikt att företräda klienten utan hänsyn till andra ovidkommande intressen. I mitt uppdrag som försvarsadvokat är därför klientens kön, hudfärg, religion eller för den delen politiska åskådning helt ovidkommande. Lojalitetsbegreppet innebär att jag skall eftersträva bästa möjliga resultat för klienten inom ramen för det anförtrodda uppdraget. Kort sagt. Öberg förnekar brott och jag ska verka för en frikännande dom.

Han påpekar att särskilt i fallet med Öberg sätts rättssäkerheten på prov då ”behovet av en oberoende försvarsadvokat är som mest påkallad”.

Under min tid som försvarsadvokat har jag möts av brottsutredningar av skiftande effektivitet och kvalité. Men när det kommer till en uttalad nationalsocialist så finns det inte en enda beståndsdel i rättskedjan som lägger fingrarna emellan. Därför är det i dessa fall som rättssäkerheten utmanas och sätts på prov. Och behovet av en oberoende försvarsadvokat är som mest påkallad.

De Basso skriver att det spelar ingen roll om Öberg och han delar samma ideologiska värdegrund eftersom Öberg, liksom alla andra, har rätt till ett ”lojalt och oberoende försvar”.

Det är således inte nationalsocialismen jag företräder, utan Öbergs ovillkorliga rätt till en rättssäker prövning av sitt åtal. För rättssäkerhet skall råda – även för Öberg – och om så himlen faller.

Några som inte tycks hålla med om detta är mainstream-media som valt att inte publicera Sargon De Bassos inlägg om att också nationalsocialister har rätt till rättsäkerhet. Mainstream-medierna publicerar regelbundet De Bassos debattartiklar men denna gång är det bara juridiktidningen Paragraf som velat ta in hans artikel.

— De två artiklarna som etablerad media inte varit intressad av var den om Pär Öberg och den som handlade om Expressen, säger De Basso i ett samtal med Nordfront.

Artikeln om Expressen handlar om att tidningen begått pressetiska övertramp, ljugit under förtalsliknande former, bjudit på halvlögner och en kraftigt missvisande bild av händelseförloppet” när den hetsat mot Motståndsrörelsen och hängt ut nationella kvinnor.

Källa:
Därför företräder jag en nationalsocialist!


  • Publicerad:
    2015-08-30 13:15