KOMMENTAR. Dalarnas Tidningar lanserar lögnkampanj om Motståndsrörelsen och uppmanar sina läsare att stänga ute ”mörkermän” från samhället. Fredrik Vejdeland kommenterar.

DT-blandar-bort-kort

De senaste dagarna har Dalarnas Tidningar, DT, haft ett drev om Motståndsrörelsen. Tidningen är oroad över att flera medlemmar i Motståndsrörelsen har valt att bosätta sig i södra Dalarna. Inte för att Motståndsrörelsens medlemmar agerat på ett sätt som hotar samhällets invånare utan, tvärtom, för att de fått sympatier av lokalbefolkningen, både efter det omtalade mötet i Sunnansjö och kommunens beslut att utesluta Pär Öberg från föräldrastyrelsen.

DT skriver att det förekom ”hotfulla tongångar” på ett möte om asylboendet i det lilla samhället Sunnansjö i södra Dalarna. På mötet närvarade även medlemmar i Motståndsrörelsen som öppet ifrågasatte främlingsmottagandet till kommunen. Situationen blev obekväm eftersom diskussionen under mötet fick en inriktning där flera deltagare uttryckte sig kritiskt.

Som grädde på moset har, enligt uppgifter till Nordfront, människor på beslutsnivå själva ifrågasatt kommunens arbetsmetoder.

Det är alltså fara på färde för de svenskfientliga i Dalarna och därför rycker nu DT ut för att försöka rikta opinionen mot ett annat håll. DT:s kampanj handlar i grund och botten om att blanda bort korten där de som försöker motverka de problem som uppstår i det mångkulturella samhället ska lanseras som själva grundproblemet. Det mest allvarliga är med andra ord exempelvis inte att Tommy Lundén dödades av tre främlingar i Ludvika, utan att några (Motståndsrörelsen) protesterade mot det. Det mest allvarliga är inte heller att den lilla orten Sunnansjö ska få 180 nya asylsökande, en relativ folkökning på 33 procent, utan snarare att någon ifrågasätter det.

Stigmatisering istället för argument
DT vill med sin kampanj stigmatisera den motvilja som redan finns mot massinvandringen och försäkra sig om att ingen annan vågar ansluta sig till denna framväxande rörelse. Det är därför tidningen angriper personerna som vill mobilisera en motopinion, och försöker svärta ner deras rykte, snarare än att bemöta dem med argument. Tidningen beskriver dem som öppet uttalar ett motstånd mot mångkulturen för bland annat våldsdyrkande mörkermän som vill störta samhället.

DT:s svartmålningskampanj handlar i grunden om att lobalbefolkningen visat sympatier till Motståndsrörelsens medlemmar, bland annat efter mötet i Sunnansjö.

DT:s svartmålningskampanj handlar i grunden om att lobalbefolkningen visat sympatier till Motståndsrörelsens medlemmar, bland annat efter mötet i Sunnansjö.

Som ett led i denna stigmatiseringsstrategi försöker DT även utmåla Motståndsrörelsens medlemmar som kriminella. Som exempel på denna brottslighet räknas olika händelser upp av tidningen som ligger långt bak i tiden och där kopplingen till Motståndsrörelsen inte sällan är annat än fantasiprodukter. I andra fall handlar det om fall om brott där bakgrunden är en helt annan än vad tidningen vill påskina.

Hälften av de brottsfall som tidningen tar upp i sin granskning har dock inte begåtts av medlemmar i Motståndsrörelsen och den andra hälften har skett i politiska sammanhang; en dråpdom som i själva verket var ett politiskt justitiemord, en knivskärning som skedde i självförsvar när en aktivist angreps av främlingar etc.

Motståndsrörelsens medlemmar som är dömda för politiska brott eller våldshandlingar som skett i politiska sammanhang uppfyller definitivt inte kriterierna för vad som är den gängse uppfattningen om en ”kriminell” – även om DT gör allt för att förmedla denna bild till sina läsare.

Många lögner
En rad regelrätta lögner förekommer och jag vill här bemöta några av dem för att visa, särskilt för dem som bor i Dalarna, hur DT medvetet ljuger för och manipulerar sina läsare.

Tidningen påstår bland annat, genom att hänvisa till den svenskfientliga stiftelsen Expo, att ”personer med SMR-kopplingar” dömdes för mordet på Björn Söderberg samt påstår att en ”18-årig SMR-aktivist” dömdes för ett mord i Vallentuna 2012. Inget av detta stämmer.

Tidningen hävdar vidare att ”hot från Svenska motståndsrörelsen gjorde att en antirasistisk demonstration i Bollnäs sköts upp i juli 2012”. De som var med minns kanske att den ”antirasistiska” demonstrationen sköts upp kort efter att pappan till den flicka som hade gruppvåldtagits av rasfrämlingar vädjat till arrangörsgruppen att ställa in manifestationen. Arrangörerna fick kalla fötter och sköt upp demonstrationen ”på grund av alla missförstånd som uppstått kring våra syften.” De ”hot” som DT ljuger om har överhuvudtaget aldrig existerat.

Demonstrationen i Bollnäs sköts enligt arrangörerna upp på grund av "missförstånd". Enligt DT var anledningen "hot från Svenska motståndsrörelsen".

Demonstrationen i Bollnäs sköts enligt arrangörerna upp på grund av ”missförstånd”. Enligt DT var anledningen ”hot från Svenska motståndsrörelsen”.

DT skriver att ”på hemsidan hänger SMR ut bild på en kvinna som kallas för godhetsapostel, för att hon under informationsmötet talade emot de rasistiska åsikterna som uttrycktes.” DT vet dock mycket väl att Nordfront inte sysslar med ”uthängningar” mer än vad DT gör när de publicerar ett nyhetsreportage med tillhörande bilder. I Nordfronts reportage från mötet i Sunnansjö användes tre bilder på publiken för att illustrera artikeln. På en av bilderna förekommer också kvinnan på bild med den bildtext som framgår nedan:

På mötet förekom en godhetsapostel som avfärdade kritiker som okunniga personer med fruktansvärd människosyn.

På mötet förekom en godhetsapostel som avfärdade kritiker som okunniga personer med fruktansvärd människosyn.

DT – ett hot mot demokratin?
Den som till sist har till uppgift att blanda bort korten heter Gabriel Ehrling och är tidningens ledarskribent. Ehrling talar tvärtomspråk och instruerar i det som George Orwell kallade för dubbeltänk (förmågan att tänka eller förmedla två motsägande trossatser samtidigt). Ehrling lanserar sig själv som en försvarare av demokratin men uppmanar samtidigt till att stänga ute medlemmar i Motståndsrörelsen från samhället, även när organisationen har laga grund att exempelvis träna på en kommunal idrottsplats.

Gabriel Ehrling, liberal ledarskribent och motståndare till yttrandefriheten.

Gabriel Ehrling, liberal ledarskribent och motståndare till yttrandefriheten.

Visserligen är Ehrling hygglig nog att ge oliktänkande tillgång till skolgång, vård och omsorg – som en del av ”demokratins premiss” – men att Motståndsrörelsen skulle få samma möjlighet att bedriva politisk mötesverksamhet som alla andra tycker han inte tillhör demokratins spelregler.

Som alla andra självgoda och hycklande liberaler bemöter Gabriel Ehrling inte sina motståndare med argument utan kallar oss för mörkermän, våldsdyrkare, konspirationsteoretiker, verklighetsfrånvända, unkna etc.

Han insinuerar även att vi kallar vår organisations ledare, Klas Lund, för ”führer” som vi ”så klart aldrig får ifrågasätta”. Detta blir ganska komiskt med tanke på att hans artikel går ut på att den världsbild han själv förmedlar absolut inte får ifrågasättas. I artikeln gör han också klart för dem som bor i Dalarna att om de hyser andra åsikter så ska de inte förvänta sig att tidningen kommer publicera deras ”skräp” på insändarplats.

Visst har Gabriel rätt att skriva dåliga ledarartiklar och utge sig för att vara något han inte är. Det är dock allvarligt när han i sin ledarartikel försöker vilseleda läsare och få dem att tro att det är rätt att stänga ute vissa delar av befolkningen från samhället för att dessa, enligt honom, har ”fel” åsikter.

Ett Folkets hus, som drivs av kommunen, kan inte hur som helst ställa vissa kommuninvånare ute med orden ”bygg er ett eget hus då!”. En kommun kan naturligtvis inte godtyckligt bestämma sig för att en föräldrastyrelse ska stänga ute en person som har politiskt inkorrekta åsikter, såvida inte dessa åsikter inkräktar på personens uppdrag (vilket det i Pär Öbergs fall inte gjort). Oavsett hur mycket Gabriel Ehrling raljerar över detta är det själva definitionen av politisk censur och diskriminering.

Och detta är knappast något att uppmana till om man vill kalla sig ”demokrat”, och behålla sin trovärdighet.

DT:s artiklar:
SMR bakom många våldsdåd
Nazister tränar på idrottsplats i Dalarna
Dalapolisen om nazismen i Dalarna
Nazister grannar med asylboende
Det går alldeles utmärkt att säga nej till dessa nazister


  • Publicerad:
    2013-11-14 18:08