Doktoranden Björn Häger vid Mittuniversitetet har låtit intervjua chefer på flera stora tidningar om vad dessa anser vara samhällsproblem som kan få diskuteras och vad som är ”illegitima” frågor kopplade till invandringen.

Björn Häger har i en studie intervjuat 26 chefer och reportrar på de stora medierna i Stockholm och Skåne om hur de bemöter invandringskritiker. Detta skedde inför valet 2010 då Sverigedemokraterna var på väg in i riksdagen. Häger sammanfattar studien i en krönika som publiceras på Journalistförbundets hemsida.

”De flesta sa att journalistiken ska vara opartisk, objektiv och konsekvensneutral, men att detta inte riktigt gäller för SD. Där är man inte helt opartisk i bevakningen. Ett skäl är att SD driver frågor som ligger utanför vad som anses ’legitimt’ att tycka i svensk samhällsdebatt”, skriver Häger.

Medias policy inför valet enligt Björn Häger.

Utifrån intervjusvaren använde sig Häger av en modell skapad av amerikanske forskaren Daniel Hallin för att mäta objektivitet. När han hade lagt ihop svaren från de 26 cheferna och reportrarna kunde han konstatera att man i massmedia endast får kritisera delar av massinvandringen och det mångkulturella samhället. Allt som går utöver detta anses vara ”illegitimt” och ska bekämpas på olika sätt. Kritiker till massinvandringen känner väl igen dessa metoder från massmedia som oftast innebär att tiga ihjäl problemen men inte sällan också vitpixling, hets, uthängningar, ’quilt by association’ och rena lögner.

Häger har utifrån sina intervjuer kommit fram till att de stora tidningarna i Stockholm och i Skåne arbetar utefter denna modell:

Legitimt
Minska invandringen
Ställ hårdare krav på invandrarna
Förbjud burka

Icke-legitimt
Invandrare våldtar mer än andra, romer stjäl
Nej till mångkultur
Muslimer är det stora hotet

Lä krönikan HÄR.


  • Publicerad:
    2012-11-18 23:59