UTRIKES Brics började som ett ekonomiskt samarbete mellan världens snabbaste växande statsekonomier. Men med samtidens alltmer infekterade konflikter i världen börjar Brics-länderna alltmer att likna ett politiskt block.

Brics började ta form under 00-talet efter att den brittiske ekonomen Jim O’Neill på judiska Goldman-Sachs lanserade begreppet BRIC (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) 2001. O’Neill använde begreppet som ett råd för investerare, då han förutspådde att dessa länder skulle bli världens snabbast växande statsekonomier.

Några år senare började ländernas utrikes- och finansministrar att träffas för att grunda en ekonomisk samarbetsorganisation och 2010 anslöt Sydafrika och Brics formaliserades.

Under Brics första decennium har man i första hand varit just en ekonomisk samarbetsorganisation, som främjat handel sinsemellan och med andra länder. Men under senare år har Brics alltmer börjat likna ett politiskt block. Man har öppet deklarerat att man vill skapa internationella ekonomiska organ som utmanar institutioner som Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken och börjat agera som en direkt konkurrent till det USA-ledda G7.

Brics-länderna har också arbetat hårt för att sänka förtroendet för dollarn och för att avskaffa dollarns monopol som internationell handelsvaluta. Speciellt efter USA:s aggressiva sanktionspolitik mot Ryssland har Brics samlat länder utanför USA:s absoluta intressesfär för att försöka förverkliga det kinesisk-ryska projektet med en multipolär värld – ett direkt hot mot Washingtons uttalade mål att stå ensamt som stormakt. När Brics välkomnade Argentina, Egypten, Etiopien, Iran, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten till organisationen under toppmötet i Johannesburg i augusti gick man ut i ett gemensamt uttalande om att Brics vill se ett slut på USA:s internationella dominans.

Samordnar i FN och vill ta över i Mellanöstern

Efter den uppblossade konflikten i Palestina har man också kunnat se hur Brics-länder och länder som aspirerar på att gå med i Brics koordinerat i FN, både i generalförsamlingen men också i säkerhetsrådet. Länderna har turats om att lägga fram resolutioner med krav på vapenvila i Gaza, den ena mer antiisraelisk än den andra, och man har i hög utsträckning också röstat på varandras förslag.

Brics-länderna kommer nu också att hålla ett krismöte med anledning av kriget i Palestina under tisdagen, vilket Ryssland meddelade på måndagen. Allt tyder därmed på att vi i framtiden kommer att se ett allt mer politiskt Brics som arbetar för att underminera G7 och USA internationellt. Både Ryssland och Kina har flaggat för att man vill ta över den diplomatiska rollen i Mellanöstern efter USA:s misslyckanden. Om man lyckas med detta kan vi komma att se en helt annan syn på Israel internationellt, då Brics-länderna intagit en betydligt svalare hållning till sioniststaten och dess krigföring mot Palestina.

Det återstår dock att se huruvida man kommer att lyckas uppnå sina minst sagt ambitiösa mål. Men Brics har redan förmått flera länder att överge dollarn i handeln sinsemellan. Man har också väckt stort intresse internationellt, framförallt i Asien, Sydamerika och Afrika, om att ansluta till Brics. I stora delar av världen ses Brics som en framtida vinnare, medan USA med närmast sörjande ses som en stormakt på fall. Både Ryssland och Kina har också beskrivit väst som ”forna kolonialmakter” för att förstärka tredje världens främjanden från USA.