EUROPA. Flera europeiska arméchefer har uttryckt oro över utvecklingen i Europa. Efter terrordåden i Paris och Bryssel sade Norges nya arméchef Generalmajor Odin Johannessen att europeiska länder inte längre kan kan räkna med att leva i fred utan att försvara sig.

Norges nya arméchef Generalmajor Odin Johannessen säger att oroligheterna har kommit närmare. Han menar att Europa inte längre kan räkna med att leva i frihet utan att försvara sig mot radikala islamister.

— Jag tror att vi måste vara beredda att kämpa, både med ord, handlingar – och vid behov med vapen – för att bevara det land och de värderingar vi har gemensamt, sade Johannessen i sitt tal i ett militärt möte i Oslo i måndags.

I ett internt dokument som offentliggjordes förra veckan, framgår det att svenska arméchefen General Anders Brännström beordrade sina soldater att hålla sig förberedd på krig i Europa mot vältränade motståndare. Inom några få år menar Brännström att det kan bli aktuellt.

Även den schweiziska arméchefen Generallöjtnant André Blattmann har utryckt oro. Han säger att det finns en risk för att oroligheterna i Europa kommer bli intensivare. Han säger även att medborgarna borde beväpna sig.

— Terrorhotet ökar och hybrid krig utkämpas runt om i världen. De ekonomiska utsikterna är dystra och de resulterande migrationsströmmarna av fördrivna personer och flyktingar har tagit oförutsedda dimensioner, sade Blattmann.

Källor:
Hærsjefen: Vi må være beredt til å kjempe
NORWEGIAN ARMY CHIEF: Europe Needs To Destroy Islam If They Are Going To Survive


  • Publicerad:
    2016-03-27 19:45