Den svenskfientliga underrättelseorganisationen Expo har under åtta år fått över 16 miljoner kronor av Stieg Larssons familj. Trots detta tvingas Expo göra nedskärningar 2013 då organisationen vuxit för snabbt och dragit på sig högre lokalkostnader än tidigare.

Daniel Poohl

Daniel Poohl

Det är Journalisten.se som för några dagar sedan avslöjade detta. Om stödet från Stieg Larssons familj skriver Journalisten.se följande:

”Familjen Larsson skänker miljontals kronor i stöd till stiftelsen. Mellan 2008 och 2010 erhöll Expo 4,5 miljoner kronor. Under perioden 2011-2015 beviljas sponsring om två miljoner kronor per år. Dessutom har stiftelsen fått ett flyttstöd om 1,5 miljoner kronor.

Vid utgången av 2015 kommer Expo att ha fått 16 miljoner kronor på åtta år av familjen Larsson.”

Daniel Poohl, VD och chefredaktör på Expo, säger till Journalisten.se att stödet från familjen Larsson varit viktigt för Expo men påstår ändå att organisationens ekonomi främst bygger på utbildningssamarbeten, prenumeranter och donationer.

Trots alla dessa pengar meddelar Poohl alltså att Expo nästa år tvingas till nedskärningar. Enligt Journalisten.se ingår det en minskning av två fundraisertjänster samt en researchtjänst i sparpaketet. Journalisten.se påstår vidare att Expo efter sparpaketet kommer ha 14,3 heltidstjänster, varav bara tre heltidstjänster sägs vara knutna till Expos publicistiska verksamhet.

Kritiker på internet menar att Expo bara går ut med att man tvingas till nedskärningar för att kunna tigga till sig mer pengar.

Källa:
Expo sparar trots miljonstöd


  • Publicerad:
    2012-12-22 17:57