MÅNGKULTUREN. En avslöjande videodokumentär berättar om missförhållandena på HVB-hem i Sverige. Inte endast rasfrämlingar beter sig illa, utan även kommunpolitiker och tjänstemän som mörklägger problemen.

Sanna Hill på tidningen Nya Tider har gjort en avslöjande dokumentär om HVB-hem i södra Sverige.

Situationen på hemmen är ofta katastrofal, liksom effekterna på samhället. Resurser förstörs och slösas på illegala invandrare som ljuger om sin ålder, sin  bakgrund och varifrån de kommer.

”Flyktingarna” kommer inte sällan hit för att de i sina hemländer har fått höra att Sverige vill ha invandrare och tar bra hand om dem. Man får pengar utan att behöva göra något.

Samtidigt sparar kommunerna in på äldrevård och barnomsorg för att finansiera migrationsverksamheten.

Till detta kommer alla problem med våld, mordhot, våldtäkter och bränder som rasfrämlingarna utför på sina boenden.

Kvinnlig personal har sexuella relationer med de ”minderåriga flyktingarna” vilket enligt regelverket innebär våldtäkt och sexuella övergrepp på barn, vilket personalen struntar i beroende på att de ändå vet att allt baseras på lögner och att barnen ofta är vuxna män.

I förekommande fall bildar kvinnorna familj och gör barn med ”flyktingarna”.

Ansvariga inom kommuner ljuger systematiskt för journalister och granskande medborgare.

Filippa Swanstein ljuger till och med genom att hävda att hon inte ens arbetade inom Båstad kommun när hon i själva verket var kommunens integrationschef då flera anmälningar om otillbörliga förhållanden mellan HVB-personal och ”flyktingbarn” gjordes.

Hon vidtog heller inga åtgärder mot de mellanchefer som i sin tur inte vidtog åtgärder mot den kommunala koppleriverksamheten, och vägrar svara på varför hon lät bli.

Källa:
Avslöjande dokumentär: HVB-hem innanför väggarna – personalen talar ut


  • Publicerad:
    2019-04-24 11:20