MÅNGKULTUREN. ”Flyktingar” utför en sittstrejk för att få komma till det rikare Europa. De stoppade därmed tågtrafiken.

Rasfrämlingar stör tågtrafiken på Larisisstationen i Athen 5 april.

På morgonen 5 april stannade all järnvägstrafik när tiotals rasfrämlingar som kallar sig flyktingar krävde att få gratis transport till norra Europa och återupprätta ”flyktingleden” som otaliga rasfrämlingar använde 2016 för att komma till främst Tyskland och Norden.

Rasfrämlingarna uppehåller sig på järnvägsspåren på Larisisstationen.

Kravallpolis ”kontrollerar” situationen men det är oklart om de har tagit kommando över den.

De sittprotesterande ”flyktingarna” har tydliga krav på vad de behöver för att tillgodose sina ”behov”: De kräver att bussar ska skjutsa dem till Diavata i norra Grekland där cirka 500 ”flyktingar” med familjer har samlats efter att via sociala medier blivit tipsade om att ta sig till gränsen norrut.

Källa:
Railway Station in Athens Disrupted by Migrants’ Sit-Down Protest


  • Publicerad:
    2019-04-05 14:55