UTRIKES Israel bröt mot internationell lag när man attackerade Irans ambassad i Damaskus. Detta slår oberoende experter fast i en ny FN-rapport.

Helgens iranska attack mot Israel skedde enligt Iran i enlighet med artikel 51 i FN-stadgan, som ger länder rätt att försvara sig militärt ifall FN:s säkerhetsråd inte agerar. Enligt Iran var attacken ett svar på Israels flyganfall mot den iranska ambassaden i Damaskus den första april.

Nu slår också oberoende experter som utsetts av FN:s råd för mänskliga rättigheter fast att Israel bröt mot internationell lag när man angrep ambassaden. I rapporten påpekar man att ingen har rätt att döda människor på ett annat lands territorium, inte ens i syfte att ”bekämpa terrorism”.

Det var heller inte fråga om självförsvar, eftersom det inte pågick någon iransk attack mot Israel. Sionisterna har inte heller försett FN:s säkerhetsråd med någon juridisk förklaring till attacken, vilket FN-stadgan kräver för att ett väpnat angrepp ska vara lagligt.

”Illegalt våld inte bara användes mot Irans väpnade styrkor utan också på syriskt territorium. Israels attack kom också delvis från Golanhöjderna som är illegalt annekterat syriskt territorium”, står det i rapporten.

Men det är inte bara FN-stadgan som Israel har brutit mot. Experterna misstänker också att Israel kan ha gjort sig skyldiga till brott mot andra internationella lagar, såsom FN-konventionen om skydd för diplomater.

”Det är ett brott att våldsamt attackera en diplomatisk beskicknings officiella lokaler eller privata bostad där det är troligt att det utsätter dem för fara. Iran, Israel och Syrien är alla parter i avtalet och har alla straffrättslig jurisdiktion över sådana brott”, står det i rapporten.

Varnar att fortsatt vedergällning utgör krigsbrott

Enligt rapporten bröt Iran också mot internationell lag när man attackerade Israel, även om man menar att Israels attack mot ambassaden i sig var allvarlig nog för att motivera ett militärt svar. Detta eftersom den israeliska attacken mot ambassaden redan hade upphört när ”Operation sant löfte” inleddes. Experterna skriver att artikel 51 i FN-stadgan endast medger användning av militärt våld för att hejda ett pågående angrepp, inte för ”hämnd, bestraffning eller avskräckning”.

På samma sätt har Israel heller inte rätt att hämnas Irans attack, enligt rapporten, då det iranska angreppet har upphört:

”De här vedergällningsattackerna kränker staters suveränitet och utgör en farlig eskalering av konflikten i en redan mycket spänd region”, varnar experterna. ”Båda attackerna kan också utgöra det internationella brottet aggression av ansvariga civila och militära ledare”, skriver de vidare.