NATO Natos tidigare generalsekreterare Rasmussen förklarar att Sverige och Finland är alliansens ”allra närmaste samarbetsländer” vilkas medlemsansökan kommer snabbehandlas.

I en intervju för Yle Uutiset, som Svenska Yle översatt till svenska, drar sig Natos förre generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen till minnes sitt möte i december 2009 med Vladimir Putin, Rysslands dåvarande premiärminister.

Putin föreslog under detta möte att Nato helt skulle avvecklas.

— Diskussionen var väldigt hetsig. Putin föreslog att Nato skulle upplösas, eftersom han ansåg att militäralliansen var en kvarleva från kalla kriget, förklarar Rasmussen för Yle Uutiset.

Nato nappade dock aldrig på den ryske premiärministerns förslag och alliansen har sedan 2009 istället utvidgats:

2009 anslöt sig Albanien och Kroatien, 2017 gick Montenegro med och 2020 blev Nordmakedonien medlem.

Mellan 1989, då Sovjetunionen föll samman, och 2009 gick dessa tio europeiska länder med:

Bulgarien (2004), Estland (2004), Lettland (2004), Litauen (2004), Polen (1999), Rumänien (2004), Slovakien (2004), Slovenien (2004), Tjeckien (1999) och Ungern (1999).

Rasmussen menar att det ryska talet om att Natos tillväxt österut till varje pris måste stoppas i praktiken motiverar fler länder att söka medlemskap i alliansen.

— Jag förstår inte Rysslands logik i det här. Om Ryssland attackerar Ukraina, ökar det säkert diskussionerna om Nato-medlemskap i Finland och Sverige. Priset för en attack mot Ukraina skulle vara högt.

För Rasmussen fyller talet i Finland och Sverige om ett Nato-medlemskap den viktiga funktionen att bromsa Putin.

Orsaker till rysk återhållsamhet gentemot Ukraina

Förutom utsikterna om två nya Nato-medlemskap i Norden, finns det, argumenterar Rasmussen, andra tänkbara förklaringar till den ryska återhållsamheten när det gäller Ukraina.

Den förre Nato-chefen menar att man från ryskt håll inser att ett angrepp på Ukraina sannolikt skulle leda dels till omfattande ekonomiska sanktioner mot Ryssland, och dels till vapen levererade till den ukrainska sidan.

— Jag är orolig över situationen, men jag tror att Putin av de här orsakerna är ovillig att attackera.

Det ryska folket skulle knappast heller stödja en attack mot Ukraina, i och med att många ser Ukrainas invånare som sina landsmän.

Blixtbehandling av medlemsansökan

Rasmussen beskriver hur snabbt och lätt Sverige och Finland kunde bli medlemmar i Nato om man bara fattade ett sådant beslut.

— Om Finland och Sverige skulle ansöka om medlemskap kan vi fatta beslut om det på en natt. Ni kunde bli medlemmar nästa dag, eftersom alla kriterier som krävs uppfylls.

Han hänvisar här till hur de två ländernas partnerskap med militäralliansen gör dem till ”Natos allra närmaste samarbetsländer”.