MASSINVANDRING. Migrationsverket öppnar tre nya hemliga så kallade trygghetsboenden för asylsökande i höst.

Migrationsverket öppnar tre nya hemliga ”trygghetsboenden” för asylsökande i höst. Detta sker efter flera fall av hot och trakasserier som ska ha inträffat på asylboenden runtom i landet.

Migrationsverket håller just nu på med upphandling av lokaler och dessa så kallade trygghetsboendena kommer att placeras i Stockholm, Göteborg och Malmö och på varje enhet är det tänkt att finnas 15 platser. De kommer alla att ligga nära kommunikationer.

— Detta för att det ofta finns nätverk på ett helt annat sätt i en storstad för drabbade personer, säger Sofia Sjöö samordnare på Migrationsverket.

Källa:
Öppnar hemliga asylboenden i höst


  • Publicerad:
    2016-08-08 08:40