Dagens datum 24 juli: Denna dag 1942 diskuterar Hitler en möjlig lösning av en judisk stat i Madagaskar efter kriget. Samtalet äger rum sex månader efter att den påstådda ”förintelsen” ska ha inletts.

hitler

Det nationalsocialistiska Tyskland ville på sikt få bort judarna från Europa – men inte ”förinta” dem. En plan var den så kallade Madagaskarplanen, nämligen att förflytta judarna till den franska kolonin Madagaskar. På så sätt skulle judarna få ett eget hemland medan Europa skulle bli utan det judiska inflytandet.

Idén om judisk emigration till Madagaskar hade kommit till redan 1885 av en preussisk politiker, Paul de Lagarde, och hade även visst stöd av sionister. Det nationalsocialistiska Tyskland adopterade sedan idén.

DAMCO-LOGISTICS-MADAGASCAR-Plan

Det fanns andra destinationer än Madagaskar, men Hitler understödde Madagaskarplanen efter en presentation av Heinrich Himmler 29 maj 1940. Hitler diskuterade månaden därefter möjligheterna att realisera Madagaskarplanen med Mussolini och den italienske utrikesministern. Planen skulle kunna bli möjlig efter att Frankrike besegrats.

Den nationalsocialistiska tidningen "Der Stürmer" hade en specialutgåva om Madagaskarplanen redan 1938.

Den nationalsocialistiska tidningen ”Der Stürmer” hade en specialutgåva om Madagaskarplanen redan 1938.

När Frankrike föll för Tyskland såg det ut som att planen skulle kunna gå att realisera. Men motstånd från Vichyregimen och det pågående sjökriget mellan Storbritannien och Tyskland gjorde att planen gick om intet. Detta ledde till beslutet att deportera judar ur de tyskockuperade områdena österut.

Under Wannseekonferensen den 20 januari 1942 diskuterades hur man skulle förflytta judarna österut via ett antal koncentrationsläger och transitläger, den så kallade slutliga lösningen av judefrågan. Det finns inget i Wannseeprotokollet som stödjer någon utrotning av judar, därför har förintelsepropagandister tolkat in att ”emigration” och ”deportation” egentligen är ”kodord” för ”utrotning”. Det råder dessutom osäkerhet kring huruvida protokollet i sig är äkta.

Men Hitler hade inte övergett planen på Madagaskar och den 24 juli 1942 talade han återigen om den, denna gång under en middag i Wehrmachts högkvarter ”Werwolf” i Ukraina. Detta skedde alltså sex månader efter att tyskarna, enligt förintelsepropagandan, ska ha beslutat att ”gasa alla judar”.

Hitler lär här ha talat om en lösning av judefrågan som skulle kunna inbegripa en judisk stat efter kriget, något som klart motsäger att det fanns en plan om att ”utrota” judar. Hitlers ord har nedtecknats av stenografen Henry Picker och publicerats i boken Hitler’s Tischgespräche im Führerhauptquartier (Hitlers bordssamtal).

Nedan återges originaluttalandet på tyska och en engelsk översättning.

In diesem II.Weltkrieg als einem Ringen auf Leben und Tod dürfe nie vergessen werden, daß das Weltjudentum nach der Kriegserklärung des Weltzionistenkongresses und seines Führers Chaim Weizman (in seiner Botschaft an Englands Premier Chamberlain) der unerbittlichste Gegner des Nationalsozialismus, der Feind Nummer 1 sei. Geschäftlich suche das Judentum Europa, Europa müsse es aber schon aus Sakroegoismus ablehnen, da das Judentum rassisch härter sei. Nach Beendigung des Krieges werde er sich rigoros auf den Standpunkt stellen, daß er Stadt für Stadt zusammenschlage, wenn nicht die Juden rauskämen und nach Madagaskar oder einem sonstigen jüdischen Nationalstaat abwanderten.

In this second World War as a struggle for life or death it must never be forgotten that after the declaration of war of the World Zionist Congress and its leader Chaim Weizman (in his message to English Prime Minister Chamberlain). World Jewry is the most inexorable opponent of National Socialism, the enemy No. 1. For business reasons, Jewry is seeking Europe, but Europe has to reject it simply for holy egoism, for Jewry is racially harder [than the European peoples]. After the end of the war he will rigorously insist upon smashing town after town, if the Jews are not coming out and emigrate to Madagascar or any other Jewish national state.

Nordfront kommer att återkomma med artiklar om Madagaskarplanen och Wannseekonferensen.


  • Publicerad:
    2014-07-24 22:10