ISLAND. Under januari månad kommer ett antal syriska invandrare att anlända till Island. IKEA har lovat att låta dem handla gratis på varuhuset.

IKEA

Femtiofem invandrare kommer anlända till Island från ett så kallat flyktingläger i Libanon under januari månad nästa år. Inredningsjätten IKEA har då lovat att bistå med deras etablering genom att låta dem handla för runt 6500 svenska kronor i varuhuset.

Varuhusets chef på Island, Þórarinn Ævarsson, menar att gåvan är IKEA:s sätt att hjälpa syrierna att bli hemmastadda i landet. IKEA kommer även att samarbeta med landets arbetsförmedling för att hjälpa invandrarna i arbete och man kommer att erbjuda språkkurser under arbetstid för de som blir anställda på företaget.

Källa:
IKEA Offers Store Credit to Syrian Refugees


  • Publicerad:
    2015-12-21 21:50