INSÄNDARE. I denna insändare berättar ”Kunskapsgivaren” om hur riksdagen röstade ner ett lagförslag om att kräva licens för hantering av löstagbara vapenmagasin. Men enligt skribenten är inte detta ett trendbrott, då allt pekar mot att den globala makten vill avväpna civila i allt högre utsträckning.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

De styrande i Sverige har under många års tid fört en politisk kamp i syfte att avväpna civila laglydiga medborgare, och det senaste förslaget, som många kritiker menade helt saknade vett och sans, handlade om att tillståndsbelägga enskilda löstagbara vapenmagasin.

Denna omdiskuterade proposition röstades slutligen INTE igenom (t o m Vänsterpartiet valde att rösta emot förslaget).

Dess syfte var att minska vapenvåldet i den kriminella undre världen. Man resonerade som så att ifall det skulle krävas tillstånd att inneha, förvara, samt transportera löstagbara vapenmagasin (oavsett storlek och kapacitet), så skulle yrkeskriminella och gängmedlemmar – vars vapen alltså saknar licens och som dessutom kommer från svarta marknaden – på något mirakulöst vis ändra sitt beteende, och då inte längre använda sina i övrigt olagliga vapen bara för att magasinen plötsligt också krävde licens.

Att en genomsnittlig Svensson, som kanske hade något gammalt kvarglömt vapenmagasin kvar i källaren efter en repmånad för 20 år sedan, dessutom plötsligt skulle göra sig skyldig till vapenbrott med fängelsestraff som rättslig påföljd, det var en smäll som allmänheten fick ta i kampen mot kriminaliteten, menade man i maktens korridorer.

Justitieutskottet föreslog redan i ett tidigt skede att riksdagen borde rösta nej till förslaget, då man menade att nackdelarna med ett tillståndskrav för magasin för jägare och sportskyttar vägde oerhört mycket tyngre än de marginella effekter kravet skulle få i kampen mot vapenvåldet från de kriminella med olagliga vapen (utan vapenlicens) från svarta marknaden.

Kritiker menar att lagförslag som ovanstående endast är en liten kugge i ett stort pågående snurrande hjul, där den styrande Eliten i Europa och övriga Väst långsamt försöker, med den s k kokta grodans taktik, att avväpna den laglydiga delen av civilbefolkningen. Dessutom pekar man på hur enbart ockuperande makter och diktaturer, både historiskt och i nutid, avväpnat den laglydiga delen av en civilbefolkning.

I Sovjetunionen exempelvis så var det belagt med dödsstraff för innehav av ett vapen. Det finns dock historiska undantag, till exempel under Tredje Riket så gjorde den icke-demokratiska regimen tvärtom, och avreglerade år 1938 helt och hållet licenskrav på gevär för tyska medborgare (exklusive minoritetsgrupper som fråntagits sitt tyska medborgarskap), med motiveringen att varje man måste kunna försvara sitt familj, hem, egendom, och sig själv mot inbrottstjuvar och kriminella. Men också för att folket måste ha vapen ifall ett styre skulle bli tyranniskt och då med vapenmedel behövde avsättas.

Fler historiskt nära exempel på drakonisk vapenkontroll är USA:s nuvarande ockupation av Sydkorea och Japan, där civilt ägande av eldvapen i praktiken har tagits bort i lagen, och där dessutom svaga luftvapen av rekreationstyp – dvs under 10 J i anslagskraft – kräver en vapenlicens, och där till och med svärd kräver ett speciellt tillstånd.

Dessutom tillämpas som sagt drakoniska lagar med upp 15 års fängelse samt motsvarande 1,5 miljon kronor i böter vid lagöverträdelse. Ockupationsmakten litar inte ens på polisen, så poliser får ej inneha sitt tjänstevapen utanför tjänst.

Kritiker har menat att det Europeiska vapendirektivet från EU, som till viss del begränsade (genom så kallad ”lagharmonisering”) vapeninnehavet i flera EU-länder är ett av flera mindre steg mot ett kommande totalt avväpnande av den civila befolkningen i EU.

Likaså har kritiker pekat mot det faktum att globalistorganisationen Förenta Nationerna (FN) har ett globalt program som faktiskt öppet åsyftar till att slutgiltig avväpna all civil  – och laglydig – befolkning i världen.

/Kunskapsgivaren


  • Publicerad:
    2020-05-08 14:30