MASSINVANDRING. Enligt en ny tysk rapport begick invandrare från tredje världen ett brott varannan minut inom loppet av de nio första månaderna under 2016. Det är även allt vanligare att den kvinnliga delen av befolkningen känner sig otrygg.

masseinnvandring

Detta inkluderar minst 366 mord/mordförsök och 214 600 andra allvarliga brott. Sammanlagt utför de så kallade flyktingarna sammanlagt 32 förbrytelser i timmen, 786 per dag och 23 844 varje månad enligt den tyska rapporten Das Bundeskriminalamt (BKA).

Den officiella polisrapporten täcker perioden januari till september 2016 och siffrorna gäller mål där gärningsmannen redan är identifierad. Alltså finns det fortfarande ett stort mörkertal kring pågående utredningar. Därför förväntas det att siffrorna kommer att stiga ytterligare varefter nya gärningsmän identifieras.

Den största andelen brott på hela 79 procent var ”brott mot den personliga friheten”, vilket innebär misshandel. Den näst största kategorin var stöld. Förfalskning, bedrägeri och utpressning  utgör merparten av de övriga brotten.

Rapporten visar också att invandrare från Afrika, då speciellt de från Gambia, Nigeria och Somalia är överrepresenterade som gärningsmän och i våldsbrott. Hela 278 av 366 mord/mordförsök involverade invandrare som både offer och gärningsman enligt rapporten. I 37 av fallen blev tyska medborgare identifierade som offer. Av totalt 214 600 allvarliga brott begicks 67 300 av dessa av invandrare mot invandrare. För det mesta inne på asylboenden runt om i Tyskland.

Källa:
Invaders in Germany: 1 Crime Every 2 Minutes
Ker­naus­sa­gen «Krimi­nalität im Kon­text von Zu­wan­de­rung» Be­trach­tungs­zeit­raum: 01.01. – 30.09.2016
Begår en forbrytelse annenhvert minutt


  • Publicerad:
    2017-01-11 21:55