ISLAND. 1 132 personer sökte asyl på Island under 2016. Detta är det högsta antalet asylsökande landet någonsin har tagit emot. Den största gruppen kom från Makedonien och Albanien och över 50 procent var män.  

Än så länge lyckas våra folkfränder islänningarna hålla massinvandringen stången, men hur länge till?

Island med en befolkning på strax över 300 000 invånare tog under förra året emot rekordmånga asylsökande. Politiker och myndigheter stod handfallna inför den drastiska tillströmningen till ön. Det gick inte ordna med bostäder till alla så man har fick inhysa invällarna på hotell för att lösa situationen.

Den största gruppen kom från Makedonien och Albanien som båda bedöms som säkra länder vilket gör det svårt för dessa att få stanna och i regel brukar de utvisas redan innan ett eventuellt överklagande av ett avvisningsbeslut behandlats.

Sammanlagt sökte personer från 56 olika länder asyl under 2016. Den tredje största gruppen var irakier som utgjorde 7 procent och sedan georgier på 4 procent samt syrier på 3 procent. 58 procent av de sökande var vuxna män och kvinnor utgjorde 18 procent, pojkar 14 procent och flickor 10 procent.

80 procent av alla asylsökande fick avslag och resterande 20 procent fick stanna. I den gruppen var 25 procent från Irak följt av Syrien, Iran, Nigeria och El Salvador. De flesta som fick avslag på sina asylansökningar kom från Albanien, Makedonien, Serbien, Vitryssland och Ukraina.

Under 2015 sökte 354 personer asyl på Island vilket var den då högsta siffran. Massinvandringen till Island ser även ut att fortsätta ligga på höga nivåer under 2017.

Källa:
Rekordmånga asylsökande till Island under 2016


  • Publicerad:
    2017-02-22 10:45