VÄRMLAND. Med bred majoritet gick beslutet om ett moskébygge igenom i kommunfullmäktige i Karlstad tidigare under måndagen.  En stund senare tågade en grupp på uppemot 50 personer in i lokalen. Gruppen påstods ha kopplingar till ”Vit makt-rörelsen”.

Skissen över den planerade moskén i Karlstad.

Den islamiska föreningen i Karlstad kommer nu att få bygga en moské, trots invändningar kring bland annat att marken hade behövts till bostäder. Föreningen hävdar att moskén kommer att vara öppen för alla muslimer men det råder delade meningar kring det.

Linda Larsson (S) motiverade sitt partis inställning med det är viktigt att stå upp för ett öppet och demokratiskt samhälle och att det inte finns några sakskäl tillräckliga för att stoppa förslaget. Moderaterna och SD röstade nej. SD försökte även yrka på en återremiss, baserat på 5 800 namnunderskrifter, men de lyckades inte nå den tredjedel som krävdes för en sådan. Förslaget gick därför igenom.

En stund senare avbröts mötet av att en grupp moskémotståndare äntrade lokalen och tog plats bland åhörarna. Några av dessa reste sig upp och skrek bland annat ”ni är avsatta” till politikerna, varpå de tågade ut skanderades ”avgå, PK-pack”.

Enligt Brottsförebyggande centrum har många av dessa anknytningar till den så kallade Vit makt- rörelsen.  Kommunalrådet Per- Samuel Nisser (M) känner inte till personerna i fråga men säger att han upplevde det hela som obehagligt.

Källor:
Shiamuslimer: ”Alla inte välkomna i moskén”
Fullmäktige sa ja till moské på Rud
Moskémotståndare störde fullmäktigemötet


  • Publicerad:
    2017-06-19 23:45