CENSUR När en inringare kommer med en lite för het potatis, så bryts samtalet och programledarna håller en stunds skademinimerande kompensationsdiskussion fri från antisemitism.

Katerina Janouch och Lennart Matikainen är programledare för Ring Swebbtv Live 274. Dagens andre inringare William vill diskutera islam, massinvandring, globalism och folkutbyte. Sekvensen 13:48 – 15:16 börjar med att inringaren som svar på en fråga påtalar förekomsten av sionistiska lobbygrupper, vilka verkar för utomeuropeisk invandring till Europa via Medelhavet.

Detta påstående gör de båda programledarna ytterst besvärade. Judinnan Janouch frågar William gång efter gång om han inte med ”sionister” i själva verket inte avser ”judar” samt om han verkligen kan stå för påståendet att judarna verkar för utomeuropeisk massinvandring till Europa.

Matikainen förklarar att eftersom det finns olika åsikter i denna fråga, så måste samtalet brytas just här, eftersom så många andra samtal står på tur – en argumentation som Janouch med emfas ger sitt bifall till. När inringaren William sålunda avspisats, fastslår programledarna att den unge man, som de nyss talat med, hänger sig åt spekulationer. Janouch förklarar att sådana extremister som han brukar betrakta henne själv och Matikainen som ”kontrollerad opposition” och hon får kollegan att fnissa när hon raljerande undrar vem som i så fall skulle stå för den kontrollen: Mikael Willgert? Sionisterna? Judarna? Frimurarna? Wallenberg? George Soros?

16:08 ringer Britt-Marie från Avesta. Hon vill diskutera Falun Pride – och hon nämner varken judar eller sionister.