EKONOMI De stigande matpriserna beror inte på för dålig konkurrens mellan livsmedelsbutikerna, hävdar Konkurrensverket. Istället anser man att det är upp till konsumenter att ”avstå från varor som blivit onödigt dyra”.

Matpriserna i Sverige fortsätter att stiga i rekordhög fart. I vissa fall har livsmedel blivit så dyra att det har noterats trender där svenskar åker till Norge för att köpa billigare mat.

Enligt Konkurrensverket finns inget som tyder på att prishöjningarna kommer att avta inom kort heller. Detta uppgav myndighetens generaldirektör Rikard Jermsten efter ett besök i riksdagens näringsutskott.

— Jag tror att det är en rimlig bedömning, det finns kostnader som inte slagit igenom i alla led än, säger han till TT.

Tidigare har Vänsterpartiet krävt pristak på basala livsmedel. Partiledaren Nooshi Dadgostar beskrev då situationen som att ”tre stora matoligarker […] bestämmer över priserna i Sverige”, men detta är inte en bild som Konkurrensverket delar. Enligt myndigheten finns inga problem med dålig konkurrens mellan matvarubutiker. I stället lägger man över ansvaret på konsumenter och uppmanar till bojkott av varor som är för dyra.

— Vi bör vara mer illojala till våra butiker och visa att vi avstår från varor som blivit onödigt dyra, säger Rikard Jermsten.