UMEÅ. Zigenska tiggare som har ställt upp husvagnar på Nydala i Umeå ska ha lämnat området senast torsdag morgon, annars kommer Kronofogden att beslagta husvagnarna.

Det är Pingstkyrkan och EFS Carlskyrkan som tagit de zigenska tiggarna under sina vingar och ordnat ett avtal med kommunen så att de fick ställa sina husvagnar på Nydala i Umeå.

Nu ska dock Nydala göras i ordning inför sommaren då duschar och toaletter kommer att användas av badanläggningens gäster och därför måste städas samt repareras inför säsongen.

Därför har kommunen beslutat att avhysa zigenarna och på torsdag morgon kommer de husvagnar som inte är flyttade att tas om hand av kronofogden. Även polisen står i beredskap att hjälpa till ifall tiggarna blir aggressiva.

I vanliga fall måste kronofogden ha personnumren på de som ska avhysas, men i det här fallet kommer det rent formellt att vara Pingstkyrkan och EFS Carlskyrkan som avhyses från platsen.

Källa:
Polis kan tillkallas vid avhysningen


  • Publicerad:
    2015-07-13 14:45