INSÄNDARE. Signaturen ”f.d. SD-medlem” delar i en insändare med sig av sin insyn i partiet som svikit den nordiska rasen till förmån för ”öppen svenskhet” och så kallad kulturnationalism.

Mattias Karlsson – utpekad som ingenjören bakom SD-ledningens avradikalisering och förräderi mot det svenska folket.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Sydsvenskan rapporterar följande från Sverigedemokraternas nyligen avslutade arrangemang i Sölvesborg:

Men strax innan klockan är 14 stiger partiets chefsideolog Mattias Karlsson upp på scen och greppar mikrofonen. Han håller ett kort och eldigt tal. Men ett tal som på många sätt speglar Sverigedemokraternas själ.

– Vi ska ha en liten kulturafton i kväll, säger Mattias Karlsson.

Entusiastiskt uppmanar han åskådarna att pröva på de svenska kulturaktiviteter han förberett: Stångstörtning. Varpa. Folkdans. Vävning.

– Det är roligt. Men det finns ett djupare skäl också. Det är våra traditioner som gör oss till svenskar. Men makteliten vill ta dem ifrån oss, säger Karlsson och lämnar scenen.

Karlssons kanske största bidrag till Sverigedemokraternas mediestrategi är just förnekandet av biologins betydelse. Så här sa han 2011 i samband med att ett stycke om att Sverige bör vara etniskt homogent ströks ur partiprogrammet:

— Skrivningen har misstolkats som ett uttryck för att vi tillmäter hudfärg eller biologi någon betydelse, det var inte riktigt meningen. Nu tydliggör vi att det handlar om kultur och normer och identitet.

LÄS ÄVEN: Mattias Karlsson – Sverigedemokraternas Robinsonmästare

En av de fyra i det av Mattias Karlsson tillsatta medlemsutskottet som hanterar partiets uteslutningsarbete skriver så här på sin hemsida:

Öppen svenskhet. Det är vad vi i Sverigedemokraterna står för. Det innebär att vem som helst kan bli svensk. Det handlar om assimilering, om att anpassa sig till våra grundläggande och gemensamma värderingar, om att ta till sig de sociala koder som är typiska för oss svenskar och om att lära känna och respektera vårt kulturarv. Gör man detta känner man sig säkerligen svensk, och betraktas också som svensk. I vilket land man är född, varifrån ens föräldrar kommer, vilken hudfärg man har… inget av detta spelar någon som helst roll. Inte för mig, och inte heller för partiet. Finns det sedan enskilda individer som inte ställer upp på detta synsätt på svenskhet så får det stå för dem. Jag rekommenderar dock att de söker sig till ett annat parti än SD i så fall.

Så nyligt som den 13 juni 2017 förtydligade Mattias Karlsson på sin Facebooksida:

Jag som principprogrammets pappa finner Jan Björklunds irrationella känsloutfall helt obegripligt eftersom vårt principprogram stadgar att vår definition av svenskhet helt grundar sig i kultur och inte i etnisk bakgrund. Det stadgar också att vi definierar utlandsadopterade som kommit hit i tidig ålder som infödda svenskar.

I april 2016 förklarade Karlsson i Aftonbladet att:

… vår nationalism är ”öppen och ickerasistisk”. Nationen definieras i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet men aldrig i termer av genetisk grupptillhörighet.

SD:s integrationspolitiska talesman Paula Bieler har skrivit:

Svenskar är inte en ‘ras’ (människan har inga raser, biologiskt sätt) så argument om utseende går jag inte med på. Däremot definierar exempelvis wikipedia en nation som: ‘ett kollektiv av människor som förenas av gemensamma faktorer såsom språk, religion, etnicitet, historia, kultur, traditioner och sociala normer’. Här tar de visserligen upp etnicitet, men i takt med globalisering, adoptioner från alla världens hörn och liknande anser jag att denna del sakta börjar spela ut sin roll.

Judinnan och sverigdemokraten Paula Bieler anser etnicitet har ”spelat ut sin roll” tack vare globalismen.

Även det ofta upprepade mantrat om ”hjälp i närområdet” kanske kan ses i samma anda av biologiförnekelse. Att befolkningen i landet byts ut spelar ingen roll i sig, men om man kan hjälpa fler för samma summa pengar genom bistånd än genom befolkningsutbyte så är det bättre. Exempel på ledande sverigedemokrater med ett starkare fokus på biologi finns dock. Några månader innan han fick lämna sin riksdagsplats oroade sig Thoralf Alfsson på sin blogg över att det pågår ett befolkningsutbyte i Kalmar genom invandring och genom att utlänningar som flyttar hit föder många barn.

LÄS ÄVEN: Åkesson kommer ut som folkförrädare: ”Jag är för invandring”

Nu är SD:s opinionssiffror i dagsläget ganska höga. Huruvida försöket med en lite mjukare biologiförnekande, förmodligen hycklande och inte speciellt ärlig, hållning gagnar eller stjälper SD i partiets strävan efter högre opinionssiffror är det därför svårt att ha någon tydlig uppfattning om.

/F.d. SD-medlem

Källor:
SD-program rensas men behåller andemening
Therese Borg: Öppen svenskhet
Mattias Karlsson – Facebookinlägg 2017-06-13
SD: Vår nationalism är inte rasistisk
Åkesson åker utför
SD riksdagsman ”Det pågår ett befolkningsutbyte”


  • Publicerad:
    2017-09-01 08:00