NOLLTOLERANS.  En anonym sverigedemokrat har skrivit en insändare som avslöjar hur SD:s starke man Mattias Karlsson hyllar den starkt rasmedvetna och judekritiska 1800-talspolitikern Benjamin Disraeli. Samtidigt förespråkar Karlsson som bekant uteslutning av partimedlemmar som läser ”fel” författare, med hänvisning till partiets ”nolltolerans mot rasism”. 

Mattias Karlssons favoritideolog är 1800-talspolitikern Benjamin Disraeli. Frågan är hur detta går ihop med SD:s ”nolltolerans mot rasism”.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

I Sverige är Benjamin Disraeli, premiärminister i Storbritannien i slutet av 1800-talet, mest känd som en upphovsman till socialkonservatismen. Mindre kända är sefarden Disraelis omfattande skriverier om olika etniska grupper och i första hand judar. Som vi ska se nedan så ansåg Disraeli att ”allting handlar om ras” att vissa raser är ”högre stående” än andra och avskydde rasblandning.

Disraeli ansåg också att judar är subversiva element med en naturlig kapitalanskaffningsförmåga som vill förstöra det kristna Europa och ligger bakom kommunismen. Han ansåg att judar var extremt duktiga på att organisera sig och att de kontrollerade regeringar i hemlighet. Han trodde att judiska bankirer kontrollerade världsekonomin, lånade ut pengar till alla stridande parter i många krig och njöt av att vilseleda allmänheten om den egentliga agendan bakom samhällselitens ageranden.

Sverigedemokraternas chefsideolog Mattias Karlsson har pekat ut Disraeli som en av sina stora förebilder och lät 2011 skriva in Disraelis namn i Sverigedemokraternas ”principprogram”. Anledningen till att Disraelis namn skrevs in i principprogrammet var enligt Mattias Karlsson att partiets motståndare inte ska kunna associera partiet med ”de mest radikala och osympatiska socialkonservativa”.

I första hand förde Disraeli fram sina teorier i den omfattande litterära produktion som föregick hans tid som premiärminister. Disraeli använde sig ofta av ett litterärt grepp där olika karaktärer i hans skönlitterära verk fick framföra hans åsikter.

Disraeli anses ibland ha varit en tidig förgrundsfigur för det ”rastänkande” som fick ett uppsving under 1800-talet. En av Adolf Hitlers huvudinspiratörer, Houston Stewart Chamberlain, lär ha skrivit att ”Let Disraeli teach us that the whole significance of judaism lies in its purity of race, that this alone gives its power and duration”. Historikern Albert Lindemann anser att Disraeli ”may have been, both as a writer and even more as a personal symbol, the most influential propagator of the concept of race in the nineteenth century, particularily publicizing the Jews’ alleged taste for power, their sense of superiority, their mysteriousness, their clandestine international connections, and their arrogant pride in being a pure race”.

Det är känt från bevarade anteckningar att Adolf Hitler var väl bekant med Disraelis rasteorier redan 1919 och Hitler nämnde också Disraelis rasteorier i ett tal 1942.

Med tanke på att Mattias Karlssons stora intellektuella bidrag till Sverigedemokraterna består i teorin om den så kallade ”öppna svenskheten” och ”kulturnationalismen”, där alla genom en något oklar assimileringsprocess ska kunna bli svenskar, är det lite konstigt att han valt att uppge Disraeli som sin stora ideologiska förebild. Disraeli var alls inte någon förkämpe för ”öppen brittiskhet” och i delar av sin litterära produktion framstår han mer som en skrytsam och rättfram 1800-talsmotsvarighet till William Luther Pierce, Kevin MacDonald eller David Duke. I ett av många nattliga utspel på Facebook förklarade Mattias Karlsson tidigare i maj att han i tidig ålder läst Mein Kampf.

Av en eller annan anledning kom det att bli Benjamin Disraeli, snarare än Adolf Hitler, som främst inspirerade Karlsson. Låt oss titta på ett antal citat från Disraelis omfattande litterära produktion.

Disraeli om Storbritannien och USA
Från boken Tancred kommer citatet:

Is it what you call civilization that makes England flourish? Is it the universal development of the faculties of man that has rendered an island, almost unknown to the ancients, the arbiter of the world? Clearly not. It is the inhabitants that have done this. It is an affair of race. A Saxon race, protected by an insular position, has stamped its diligent and methodic character on the century. And when a superior race, with a superior idea to Work and Order, advances, its state will be progressive and we shall, perhaps, follow the example of the desolate countries. All is race, there is no other truth.

och från boken Lord George Bentinck kommer citatet:

The political equality of a particular race is a matter of municipal arrangement and depends entirely on political considerations and circumstances; but the natural equality of man now in vogue, and taking the form of cosmopolitan fraternity, is a principle which, were it possible to act on it, would deteriorate the great races and destroy all the genius of the world. What would be the consequence on the great Anglo-Saxon republic, for example, were its citizens to secede from their sound principle of reserve, and mingle with their negro and coloured populations? In the course of time they would become so deteriorated that their states would probably be reconquered and regained by the aborigines whom they have expelled and who would then be their superiors.

Disraeli ansåg alltså att ”allt är ras”, att tal om att människor med olika etnicitet är lika kompetenta är politisk korrekthet och att om vita amerikaner beblandar sig med svarta så kan det leda till katastrof.

Disraeli om det biologiska arvet
Disraeli hade starka åsikter om det biologiska arvets betydelse. Här är ett par andra exempel på yttranden i denna anda:

”All is race; there is no other truth ,and every race must fall which carelessly suffers its blood to become mixed” (från Tancred)

”No man will treat with indifference the principle of race. It is the key to history and why history is so often confused is that it has been written by men who were ignorant of this principle and all the knowledge it involves” (från boken Endymion)

”Language and religion do not make a race—there is only one thing which makes a race, and that is blood.” (från Endymion)

”All which proves, that it is in vain for man to attempt to baffle the inexorable law of nature which has decreed that a superior race shall never be destroyed or absorbed by an inferior” (från Lord George Bentinck)

”The Jews, independently of the capital qualities for citizenship which they possess, are a race essentially monarchical, deeply religious, and essentially Tories. The fact is, you can not crush a pure race of Caucasian organization. It is a physiological fact, a simple law of nature, which has baffled Egyptian and Assyrian kings, Roman emperors, and Christian inquisitors.” (från boken Coningsby)

Disraeli trodde att skillnaden i förmågor mellan människor av olika etnicitet skulle kunna utlösa väpnade konflikter:

”But this principle of race is unfortunately one of the reasons why I fear war may always exist; because race implies difference, difference implies superiority, and superiority leads to predominance.” (tal i underhuset 1848)

Disraeli om judar
Disraeli hade en hel del att säga om judars karaktär och deras roll inom politik och bankväsende. Judar är enligt Disraeli betingade att se sig som mer värda än andra och har en naturlig kapitalanskaffningsförmåga:

”The native tendency of the Jewish race is against the doctrine of the equality of man. They have also another characteristic—the faculty of acquisition. Thus it will be seen that all the tendencies of the Jewish race are conservative. Their bias is to religion, property, and natural aristocracy, and it should be the interest of statesmen that this bias of a great race should be encouraged, and their energies and creative powers should be enlisted in the cause of existing society.” (från Lord George Bentinck)

Judar dominerade enligt Disraeli samtliga intellektuella politiska rörelser på 1800-talet:

”You never observe a great intellectual movement in Europe in which the Jews do not greatly participate. The first Jesuits were Jews; that mysterious Russian Diplomacy which so alarms Western Europe is organised and principally carried on by Jews; that mighty revolution which is at this moment preparing in Germany, and which will be, in fact, a second and greater Reformation, and of which so little is as yet known in England, is entirely developing under the auspices of Jews, who almost monopolise the professorial chairs of Germany.” (från Coningsby)

Judar dominerade enligt Disraeli alla hemliga sällskap, kommunismen och arbetade för att underminera det kristna Europa:

”An insurrection takes place against tradition and aristocracy, against religion and property. Destruction of the Semitic principle, extirpation of the Jewish religion, whether in the Mosaic or in the Christian form, the natural equality of man and the abrogation of property, are proclaimed by the secret societies who form provisional governments, and men of Jewish race are found at the head of every one of them.The people of God co-operate with atheists; the most skillful accumulators of property ally themselves with communists; the peculiar and chosen race touch the hand of all the scum and low castes of Europe! And all this because they wish to destroy that ungrateful Christendom which owes to them even its name, and whose tyranny they can no longer endure. ” (från Lord George Bentinck)

”Governments do not govern, but merely control the machinery of government, being themselves controlled by the hidden hand. For you see, the world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes. ” (från Coningsby)

”The Tories lose an important election at a critical moment; ’tis the Jews come forward to vote against them. The Church is alarmed at the scheme of a latitudinarian university, and learns with relief that funds are not forthcoming for its establishment; a Jew immediately advances and endows it. Yet the Jews, Coningsby, are essentially Tories. Toryism indeed is but copied from the mighty prototype which has fashioned Europe. And every generation they must become more powerful and more dangerous to the society which is hostile to them.” (från Coningsby)

The Semites now exercise a vast influence over affairs by their smallest though most peculiar family, the Jews. There is no race gifted with so much tenacity, such skill in organization. These skills have given them an unprecedented hold over property and illimitable credit. As you advance in life and get experience in affairs, the Jews will cross you everywhere. They have been stealing into our secret diplomacy, which they have almost appropriated; in another quarter of a century, they will claim the share of open government. (från boken Endymion)

Disraeli om judiska bankirer
I boken Coningsby döper Disraeli en karaktär till Sidonia som, vilket kan ses ur följande citat, har stora likheter med den judiska storbankiren Nathan Mayer Rothschild:

”Sidonia, feeling that Madrid, or even Cadiz, could never be a base on which the monetary transactions of the world could be regulated, resolved to emigrate to England, with which he had, in the course of years, formed considerable commercial connections. He arrived here after the peace of Paris, with his large capital. He staked all he was worth on the Waterloo loan; and the event made him one of the greatest capitalists in Europe. ”

Rothschild ägnade sig enligt Disraeli åt att finansiera diverse europeiska staters krig mot varandra:

”He reaped the due reward of his sagacity. Europe did require money, and Sidonia was ready to lend it to Europe. France wanted some; Austria more; Prussia a little; Russia a few millions. Sidonia could furnish them all. The only country which he avoided was Spain; he was too well acquainted with its resources. Nothing, too, would ever tempt him to lend anything to the revolted colonies of Spain. Prudence saved him from being a creditor of the mother-country; his Spanish pride recoiled from the rebellion of her children. ”

Rothschilds största nöje var enligt Disraeli att vilseleda allmänheten:

”During the Peninsular War, a cadet of the younger Branch of this family made a large fortune by military contracts and supplying the commissariat of the DIFFERENT armies. He had established a brother or a near relative in most of the principal capitals. He was Lord and Master of the Money-Market of the world, and, of course, virtually Lord and Master of everything else. There was not an adventurer in Europe with whom he was not familiar. No Minister of State had such communication with secret agents and political spies as Sidonia. He held relations with all the clever outcasts of the world. The catalog of his acquaintances . . . would throw a curious light on those subterranean agencies of which the world in general knows so little . . . The secret history of the world was his pastime. His great pleasure was to contrast the hidden motive with the public pretext of transactions.

Uteslutningar med hänvisning till litterära preferenser
Som vi sett så var Mattias Karlssons stora ideologiska förebild mer eller mindre besatt vid tankar om ”rasrenhet” och ”rashierarkier” och hade en syn på judars roll i världen som inte skiljer sig så mycket åt från den som idag framförs av exempelvis David Duke. Samtidigt har Mattias Karlsson varit flitig med att framhäva påstådda litterära preferenser för författare med liknande, eller betydligt mildare, framtoning som en orsak till uteslutning och avståndstagande. När det gäller skribenter verksamma på siten Motpol skrev Karlsson på Facebook den 11 mars 2015:

Den ideologiska förgrundsgestalt som framför andra lyfts fram av identitärerna på Motpol och som på djupet tycks ha påverkat många av sajtens skribenter är Julius Evola.

När det handlar om tidningen Nya Tider skriver Karlsson på Facebook den 23 september 2016:

Nationaldemokraternas ideologi grundades till stora delar på tankegångarna hos den amerikanske rasideologen Richard Mcullogh, en person som Vavra själv vid olika tillfällen lyft fram som en av sina främsta ideologiska inspirationskällor.

Läsande av Ernst Jünger och Oswald Spengler har även förekommit som argument i uteslutningsärenden.

Det är förstås oklart om Mattias Karlsson är en genuin hycklare eller om han egentligen inte känner till så mycket om Disraeli. Karlsson kanske bara har valt att plocka fram ett namn lite på måfå i strävan att verka intellektuell. Du kanske kan komma med en förklaring, Mattias Karlsson, om du läser det här?

/SD-medlem


  • Publicerad:
    2017-05-14 19:18