MASSINVANDRING Enligt Migrationsverket räcker det nu med att vara kvinna och från Afghanistan för att få asyl. Detta eftersom man anser att talibanerna har ”försämrat situationer för kvinnor i landet”.

Migrationsverket har implementerat en ny policy rörande kvinnor från Afghanistan som söker asyl i Sverige. I ett pressmeddelande skriver myndigheten att talibanerna ”förföljer kvinnor” på grund av deras kön.

Man pekar bland annat på att kvinnor inte längre får studera alla ämnen på universitet, att deras rörelsefrihet begränsats i och med att de inte får besöka parker, gym och allmänna badhus. Man tar också upp faktumet att talibanerna implementerat sharia straffrättsligt som ett sätt att ”förfölja kvinnor”.

Migrationsverket menar att ”de konservativa och hårdföra
krafterna inom talibanrörelsen har avgörande inflytande över utvecklingen i
landet”
och att ”det inte finns några tecken på att det är på väg att förändras”.

Därmed har Migrationsverket bestämt att det räcker med att vara kvinna från Afghanistan för att få asyl i Sverige.

— Vi bedömer att situationen för kvinnor i Afghanistan innebär att deras grundläggande mänskliga rättigheter kränks, till den grad att det är att betrakta som förföljelse. Afghanska kvinnor ska därmed, oavsett andra omständigheter, bedömas som flyktingar och beviljas uppehållstillstånd, säger Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius.