MILJÖ. Trots att såväl kustnära fiske som fiske för husbehov minskat kraftigt och att sportfisket är nere på en försumbar nivå, har ekosystemet i Östersjön hamnat i obalans och fisken dör ut. Boven i dramat är den nytillkomna mellanskarven som inte hör hemma här.

Det är kraftiga rubbningar i Östersjöns ekosystem med för lite rovfiskar och alltför mycket djurplanktonätande fiskar som spigg och skarpsill. En hälsosam och frisk skärgård är helt beroende av djurplankton. Dessa plankton ska vara föda till fiskyngel och motverka algblomning som bidrar till syrebrist.

Mycket spigg i en lekvik ger inga eller ytterst få fiskyngel av exempelvis abborre och gös. Ett gösyngel simmar med öppen mun när gulesäcken är slut och finns inga plankton svälter ynglet ihjäl på några dagar.Utan nyrekrytering av abborre, gös och torsk får vi ännu mer spigg.

Vad som fått Östersjöns ekosystem att rubbas är varken kustnära fiske, fiske för husbehov eller sportfiske. Allt fiske har minskat kraftigt och även sportfisket är nere på en försumbar nivå. Antalet sälar ökar, men det är inte heller sälarna som ställer till det eftersom antalet sälar nu, inte är högre än vid förra sekelskiftet.

Boven i dramat är mellanskarven som först sågs i Sverige så sent som 1994. Denna nya skarv skall inte förväxlas med vår ursprungsskarv, storskarven som återfinns i Norge. Den uppträder på ett helt annat sätt. Storskarven är en klipphäckande utskärsfågel och inte alls lika skadlig som den nya, invasiva skarven.

Ute i fjärdarna finns det väldigt lite abborre, de håller numera till efter kanterna eller i båthamnar där skarven inte kommer åt dem lika lätt. Den nya invasiva mellanskarven fiskar upp så mycket som 18 ton fisk om dagen i Stockholms län och främst de fiskar som skall hålla systemet i balans. De få torskar som finns kvar orkar inte hålla ner bestånden av djurplanktonätande fiskar. Vinnarna i det nya systemet är skarv, spigg, simpa, skarpsill, örn och korp.

Gunnar Berglund är fiskekonsulent på Stockholms stad. Han säger att Naturvårdsverket valt att skydda fel fågel och han ber dem nu att vakna upp innan det är för sent att komma tillrätta med problemet. Han skriver:

”Naturvårdsverket har helt enkelt valt att skydda fel fågel. Det finns massor av hitförda djur i Sverige – men ingen så skadlig som den kinesiska mellanskarven. Och då har vi ändå koreansk mårdhund, amerikansk mink, kanadagås och spansk skogssnigel. Jag kan bara uppmana er andra att ta kontakt med Naturvårdsverket och be dem vakna innan det är försent att vända skutan på rätt köl igen”.

Källa:
Fisken dör ut – och det är skarvens fel


  • Publicerad:
    2016-06-13 11:40