TYSKLAND. Efter sexattackerna på tyska kvinnor under nyårsnatten i tyska Köln samlas nu män i grannstaden Düsseldorf i ett medborgargarde för att beskydda stadens kvinnor.

Med mottot “En för alla, alla för en” startades i onsdags Facebooksidan “Düsseldorf passt auf” (Düsseldorf vakar) som redan samlat över 10 000 människor. Detta som ett svar på de omfattande övergreppen av “män från Nordafrika och Mellanöstern” gentemot tyska kvinnor i grannstaden Köln på nyårsnatten.

Tanken med gruppen är att man ska finnas på plats vid större tillställningar i staden samt under helgerna då folk rör sig ute om kvällarna för att skydda invånarna, och då främst kvinnorna, från attacker och överfall.

Den lokala polisen verkar dock inte särskilt förtjusta i idén. En talesman säger till lokal media:

— För den allmänna säkerheten ansvarar polisen. Att medvetet uppsöka gärningsmän är inte ett jobb för medborgarna.

Polisen menar vidare att även om det inte är fel att medborgare agerar modigt när de konfronteras med brott, så vill man varna medborgargarden.

Även tysk media har varit kritisk mot initiativet som man kallar “absurt”, och man har även kritiserat gruppen för att de har med medlemmar från “motorcykelgäng”.

Gruppens grundare menar dock att det inte handlar om att försöka skipa egen rättvisa eller använda våld, utan endast om att man ska vara “närvarande och uppmärksamma”.

Källa:
FIGHTBACK: GERMAN VIGILANTE GROUPS PLEDGE TO PROTECT WOMEN IN MIGRANT SEX ASSAULT CITIES
Einer für alle, alle für einen… Düsseldorf passt uaf.


  • Publicerad:
    2016-01-09 10:30