HÄLSA. En omfattande WHO-rapport visar att en av tre somalier lider av någon form av mental sjukdom. Exempelvis lider hela 20 procent av den somaliska befolkningen av schizofreni. Rapporten anger fattigdom, krig och bristfällig sjukvård som de främsta orsakerna.

Tabell över psykiska sjukdomar hos somalier ur WHO:s rapport. (Klicka för större bild)

En stor officiell undersökning betitlad A Situation Analysis of Mental Health in Somalia som genomförts på uppdrag av FN-organet WHO (World Health Organization) visar att en tredjedel av den somaliska befolkningen lider av någon form av mental sjukdom.

Resultaten som presenteras visar att hela 20 procent av somalierna lider av schizofreni, att nästan 34 procent av männen har någon form av psykos, att över 16 procent av kvinnorna lider av maniska eller bipolära syndrom och att nästan 11 procent av männen har någon missbruksproblematik.

Rapporten pekar varnande på att den sociala påfrestningen för det somaliska samhället med en så stor andel psykiskt sjuka människor kommer att bli ohållbar om inte åtgärder vidtas snabbt för att förändra situationen.

Enligt rapporten finns det flera orsaker till att den psykiska ohälsan är så stor just bland somalier: långvariga krig och konflikter som bland annat lett till posttraumatisk stress (PTSD), undermålig psykiatrisk sjukvård, fattigdom, samt kulturella faktorer som gör att stora delar av befolkningen saknar eller har låga kunskaper om psykisk ohälsa.

De kulturella orsakerna medför bland annat att förnedrande och farliga metoder, som att kedja fast psykiskt sjuka, är både socialt och medicinskt accepterade. Vidare hänvisas ofta sjuka personer till traditionella helbrägdagörare och ”häxdoktorer”, eftersom uppfattningen att mental sjukdom beror på onda andar är utbredd.

Förutom den gigantiska utmaningen att bygga upp fungerande psykiatrisk sjukvård i Somalia har FN också understött att många av dessa sjuka personer har kunnat migrera till rikare länder i Västeuropa, där Sverige har varit ett av de stora mottagarländerna.

Källa:
A Situation Analysis of Mental Health in Somalia


  • Publicerad:
    2019-04-26 13:25