INSÄNDARE. Anders Karlsson skriver i denna insändare om den judiska porrindustrin, de skadliga effekterna av porrsurfande och hur man tar sig ur ett porrberoende.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

År 1969 skickades världens första meddelande över datornätverket Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET), som senare skulle utvecklas till det vi idag känner som Internet. Samma år släpptes också ”Blue Movie” av Andy Warhol, vilket räknas till den första filmen med pornografiskt innehåll som lanserades för en bredare publik i USA. Under de 48 år som har passerat sedan dess har våra samhällen och liv förändrats drastiskt, mycket tack vare just internets intåg.

Få kan idag föreställa sig ett liv utan internet och för många unga är utbudet som internet erbjuder något fullständigt självklart och ovärderligt. För oss nationella är internet än så länge en oöverträffad plattform för informationsspridning och genom våra webbplatser når vi hela världen med vårt budskap. Tack vare internet kan vi nå igenom åsiktscensuren och förmedla vårt budskap.

Dock är långt ifrån allt på internet av godo och något av det mest skadliga är också bland det mest vanliga; nämligen porr. Andelen webbsidor innehållandes pornografiskt material uppskattas idag utgöra 12 procent av alla webbsidor, runt 25 procent av alla sökningar på sökmotorer är relaterade till porr och 35 procent av alla nedladdningar från internet är av pornografisk karaktär.

Porrindustrin är idag en av världens mest lukrativa branscher och omsätter årligen hundratals miljarder dollar. Porrindustrin växer lavinartat, dels genom ett konstant tillflöde av nya användare men också genom ökad konsumtion hos mer eller mindre regelbundna konsumenter. Ökningen är tydligast hos unga män. Av män i åldrarna 18 – 34 besöker 70 procent en webbsida med pornografiskt innehåll under en typisk månad. Det är emellertid inte endast män som konsumerar porr. Enligt färska undersökningar tittar även var tredje kvinna på porr minst en gång i veckan.

Konsumtion av porr leder över tid oundvikligen till en mental förändring hos individen som slutligen formas till ett verkligt beroende, vilket leder till verkliga problem som påverkar alla aspekter i individens liv. För de allra flesta är detta relativt okänt men mot bakgrund av den enorma mängden porrkonsumenter världen över är det inte helt orimligt att påstå att porrkonsumtionen utgör ett reellt problem, inte bara för vårt psykiska välmående utan i förlängningen för vår fortlevnad.

Judisk dominans i porrindustrin
Ända sedan slutet av 60-talet då porren på allvar gjordes tillgänglig för en bredare publik världen över har judar dominerat porrindustrin, främst som producenter men också som skådespelare. Majoriteten av all porr som pumpas ut produceras i San Fernando Valley i södra Kalifornien, som ofta kallas för Porn Valley. Härifrån styr judarna porrindustrin och äger varenda större studio. Den största av dessa är Vivid Entertainment, som räknas till en av världens största producenter av porr och omsätter varje år över 100 miljoner USD. Vivid Entertainment ägs av juden och mångmiljonären Steven Hirsch. Av andra inflytelserika judar i San Fernando Valley kan nämnas Paul Fishbein, Irv Slifkin och Barry Rosenblatt, som tillsammans grundade Adult Video News (AVN).

Enligt juden Nathan Abrams, professor i Amerikansk Historia vid Aberdeen University i Storbritannien, använder judar porr som ett vapen för att bryta ned icke-judars moral. Abrams menar att många av dessa judar drivs av ett hat mot kristna värderingar och att de utifrån detta hat använder porr i syfte att destabilisera och förstöra dess värden. Enligt en icke namngiven chef inom porrindustrin, citerad av E. Michael Jones i magasinet Culture Wars (maj 2003), kom ”de ledande manliga skådespelarna genom 1980-talet från sekulära judiska bakgrunder och kvinnorna uteslutande från katolska skolor”, vilket var ett resultat av judiska porrproducenters fantasier om att dominera den katolska shiksan (icke-judisk kvinna).

Abraham Foxman, ordförande för den judiska underrättelsetjänsten Anti Defamation League (ADL), har vid ett flertal tillfällen uttalat sig positivt om judars dominans inom porrindustrin och har bland annat sagt ”att de judar som involverat sig i porrindustrin har gjort så som individer i sin strävan att jaga den amerikanska drömmen”.

Porranvändandet och dess konsekvenser fyller, avsiktligt eller ej, en viktig funktion i kulturmarxismens strävan att söndra och härska. Porranvändande tar död på relationer, skapar alienation mellan könen och försvagar den mest grundläggande mänskliga funktionen; viljan att skaffa barn.

Sant för de flesta skadliga fenomen, som präglas av judisk dominans, är att dubbla måttstockar tillämpas för vad som lyfts fram i vita länder kontra vad som förs fram inom det judiska samhället och i Israel. Till exempel så klubbades i slutet av förra året en lag igenom i Israel vilken tvingar internetleverantörer att blockera all porr om inte användaren själv begär att få tillgång till det. Lagen syftar främst till att skydda minderåriga israeler från att exponeras för porr.

Inom det israeliska samhället såväl som inom judiska samfund utanför Israel debatteras moralfrågor likt dessa flitigt. Det finns många läger inom Israel men klart är ändå att det i landet finns en stark vilja att skydda dess befolkning mot sådant som anses skadligt. Detta sker ofta genom olika typer av förbud och sker ofta genom lokala initiativ. Som ett exempel kan nämnas att två israeliska städer förbjöd all utomhusreklam för spelfilmen Sex and the City, som bygger på serien med samma namn, på grund av dess tydliga anspelning på sex. Som en fotnot kan nämnas att Sex and the City är en produktion där såväl skapare som skådespelare nästintill helt och hållet utgörs av judar.

Hur uppstår porrberoende?
Genom funktionell magnetresonanstomografi (fMRT) har en grupp hjärnforskare lyckats fastställa att porrberoende personers hjärnor reagerar likadant när de utsätts för bilder av pornografisk karaktär som kokainberoende gör när de visas bilder på kokain. Anledningen till dessa likheter är att det i grunden rör sig om ett identiskt beroende. Den mänskliga hjärnan reagerar på exakt samma sätt, oavsett om det handlar om kokain, heroin, alkohol eller porr.

De flesta som är porrberoende vet inte om det och de förstår själva inte vilken negativ påverkan porren har på deras liv. För att förstå porrberoende måste man förstå hur beroendet kommit till så låt oss titta lite på hur förhållandevis enkelt ett porrberoende uppstår.

Då en människa exponeras för porr luras hjärnan att tro att det den ser är en potentiell partner varpå stora mängder av signalsubstansen dopamin utsöndras. Dopamin spelar en central roll i hjärnans belöningssystem och är nyckeln till vår överlevnad, då den ”belönar” oss när vi gör saker som är bra för individen och artens överlevnad. Dopaminet som utsöndras vid exponering av porr får dig att må bra och ger den motivation som behövs för att säkra artens överlevnad, i detta fall genom parning med vad hjärnan tror är en potentiell partner. Genom det i stort sett obegränsade utbudet av porr på nätet upprepas denna process vid varje ny visning av dessa ”potentiella partners” och får till följd att hjärnan fullständigt översvämmas med dopamin.

Då denna process upprepas genom mer eller mindre regelbundet porranvändande blir till slut din hjärna okänslig för den mängden dopamin som utsöndras. För att bibehålla en långsiktig känslighet för dopamin producerar din hjärna därför istället ett protein som kallas Delta-FosB. Denna produktion förnyas sedan vid varje tillfälle du tittar på porr och med tiden uppstår flera skikt av Delta-FosB inuti din hjärna.

Dessa lager av Delta-FosB medför sedan en tvångsmässig reaktion som säger till dig att du behöver dopamin, vilket du nu endast kan få i höga doser genom porr då hjärnan lärt sig att associera dopamin med porr. Ju mer du utsätter dig för porr desto mer Delta-FosB lagras i din hjärna, vilket gör att beroendet växer sig starkare. De kemikalier som skapas i hjärnan vid konsumtion av porr, Dopamin och Delta-FosB, är detsamma som bildas i hjärnan vid heroin- och kokainmissbruk.

Konsekvenser av porrberoende
Vilka konsekvenser ett porrberoende får varierar från person till person. En av de mer vanliga konsekvenserna är emellertid erektil dysfunktion, alltså oförmåga eller svårighet till verkliga sexuella relationer. Detta beror på att porren gjort hjärnan mindre känslig i förhållande till normala sexuella aktiviteter. Det mest naturliga i våra mänskliga liv kan alltså genom porrberoende förvandlas till något omständigt, svårt och ångestladdat. Porren har då blivit det nya normala och det som, till skillnad från verkliga sexuella relationer, känns rätt och riktigt.

Liksom alla typer av beroenden så påverkar porrberoende alla aspekter av en människas liv och hos individer som har ett porrberoende finns kännetecken. Några exempel på dessa kännetecken kan för män vara antisocialt beteende, koncentrationssvårigheter, ointresse för riktiga kvinnor, avsaknad av eller minskad viljestyrka eller självdisciplin, känslor av skuld/skam, rädsla och känsla av att allt annat är tråkigt.

En annan sak som förändras är synen på det motsatta könet. I porrens värld är ingenting verkligt, ingenting är äkta. Det som sker är ett skådespel, helt utan känslor och ofta med stora psykiska såväl som fysiska men för i synnerhet de kvinnor som medverkar i porr. Via denna påhittade verklighet förmedlas således den falska bilden av kvinnor och män som i så stor utsträckning påverkar våra förväntningar. Den bild som förmedlas via porren om kvinnor som utbytbara sexobjekt och män som muskulösa, virila sexmaskiner förflyttar porrens påhittade ”verklighet” ut i våra riktiga liv. Detta ligger sedan till grund för en rad samhällsproblem, psykisk ohälsa och på individnivå ett ytterst osunt synsätt på kvinnor och män.

För såväl män som kvinnor leder regelbunden porrkonsumtion till avtrubbning och för vissa individer även nedsatt empatisk förmåga. Hur en individ reagerar, vilka symptom som uppstår och på vilket sätt det kännetecknas är individuellt. Klart är ändock att skador uppstår i hjärnans belöningssystem, vilket leder till en förändring hos individen. Då det nya, förändrade beteendet blivit det nya normala förstår individen inte heller vad det är som är fel.

Skam och skuld
Många porrkonsumenter känner skam och skuld. Många mår dåligt av sin porrkonsumtion och önskar att de kunde låta bli. De kanske också lovar sig själv att sluta, raderar bilder och videos, spärrar webbsidor och vidtar andra åtgärder för att de aldrig igen ska behöva känna den skam de oftast gör när de utövar sitt missbruk. Denna typ av beteendemönster är emellertid inte på något sätt unikt för just porrberoende, utan återfinns i alla typer av beroenden. Den känsla av skam som uppstår vid ett misslyckande, efter ett återfall till drogen ifråga, är svår att bära och leder för många till ångest, depression och hopplöshet.

Just skam är det som gör porrberoende så komplext, okänt och kontroversiellt. Få vill erkänna att just deras porrkonsumtion utgör ett problem, inte ens för sig själva. Att erkänna sitt porrberoende, om än bara för sig själv, är förknippat med så mycket skam att det nästan ter sig lättare att uthärda problemen än att ta ett första steg mot tillfrisknande. För många är en beroende människa en svag människa och att erkänna för sig själv att man hamnat i ett beroende är oftast det svåraste. Detta är sant om alla beroenden.

Men att hamna i ett beroende är tyvärr väldigt vanligt och ekvationen är relativt enkel; utsätter du dig för något potentiellt beroendeframkallande tillräckligt många gånger blir du beroende. Så enkelt är det.

Porr spelar på en av våra starkaste drifter och då hjärnan inte kan avgöra om det som sker på skärmen är verkligt eller ej så frigörs stora mängder dopamin i syfte att ”belöna” det som hjärnan tror är en chans till fortplantning. När detta sedan upprepas med jämna mellanrum, månad efter månad, förändras hjärnans känslighet för dopamin. När detta har skett är du beroende och detta kommer påverka ditt liv och dina val, så enkelt är det.

Att återställa hjärnan efter porrberoende
Det går att bli kvitt ett porrberoende och att återställa hjärnan till det normala men det kräver först och främst motivation. Du måste vilja bli av med ditt beroende.

Du ska veta att din hjärna är van och anpassad till höga doser av dopamin så när du helt och hållet tar bort källan till dopaminutsöndringen kommer din hjärna reagera på samma sätt som om du skulle fråntagit kroppen något annat essentiellt, t.ex. vätska, föda eller sömn. Din hjärna är helt inställd på att få ett dopaminpåslag på regelbunden basis och när det uteblir använder hjärnan sin fulla arsenal av påtryckningsmedel för att få dig att så snart som möjligt tillfredsställa dess behov. Studier har visat att abstinenssymptomen många upplever i det här stadiet är minst lika allvarliga som abstinens från kokain. Att förstå detta är en avgörande faktor för att lyckas, att känna till vad som händer i hjärnan underlättar.

För att bli kvitt ditt beroende är första steget att avstå från din drog, i alla dess former. För att bli av med de lager Delta-FosB som ackumulerats i din hjärna måste du helt och hållet undvika alla associationer av porr. Med det menas att du inte kan ersätta avsaknaden av porr med substitut som har samma effekt. Att rena hjärnan från de lager av Delta-FosB som ackumulerats inuti din hjärnas belöningssystem tar minst 8 veckor. Är du yngre än 30 år kan denna process ta upp till 16 veckor.

För att fördjupa återhämtningen och ge hjärnan tid att tillfriskna rekommenderas att du under denna tid även helt avstår från alla former av sexuell tillfredsställelse. Denna avhållsamhet är dock ingen livsstil eller något du behöver bibehålla utan endast ett verktyg för att bli kvitt ditt beroende. Processen för att bli kvitt sitt beroende ser i mångt och mycket likadan ut för de allra flesta, men symptomen kan skilja sig från person till person. Detta är ett normalt exempel på hur återställningsprocessen kan se ut, vecka för vecka:

Vecka 1

För de flesta gör sig abstinensen påmind först efter två-tre dygn. Många upplever då uppgivenhet och irritation, trötthet och likgiltighet, huvudvärk och ångest. Sexuella fantasier är väldigt vanligt då porren fortfarande är väldigt färskt i minnet. Frestelsen kan upplevas väldigt stor. Försök fokusera på annat; styrketräna, ta en promenad, en kall dusch – vad som helst, för att inte återfalla i ditt destruktiva missbruk.

Månad >1

Den första veckan är för många den svåraste att ta sig förbi men abstinensen slutar emellertid inte där och mellan vecka 1 och 4 är risken för återfall stor. Det är generellt saker i vardagen som tenderar att trigga igång abstinensen. Det kan vara att vara att du är ensam hemma, uttråkad, stressad eller har ångest. För många har porr utgjort en form av tröst och något som tillfälligt får en att må bra. Precis som att en alkoholberoende söker stöd i flaskan vid motgångar utgör porr ett falskt stöd för den porrberoende. Vanliga symptom under den första månaden är trötthet, svårighet att fokusera, social tafatthet, ensamhet och låg sexlust.

Månad 1-2

För de allra flesta börjar abstinenssymptomen nu försvinna och detta beror på att de lager av Delta-FosB som du har byggt upp i hjärnan genom år av porrkonsumtion nu börjar lösas upp. Hjärnan börjar kunna hantera dopamin igen och associerar inte omedelbart dopamin med porr. Under denna period kommer du känna dig mer harmonisk och du kommer att inse saker rörande ditt beroende som du tidigare inte reflekterat över, till exempel hur det påverkat dig själv och din relation till andra, i synnerhet till din eventuella partner. Du kommer känna dig bekväm i ditt nya jag och inte känna att du har något behov av att titta på porr. Faran är dock inte över och än är du inte kvitt ditt beroende. Var därför på din vakt och gör ditt yttersta för att fortsätta enligt plan, kom ihåg att det räcker med ett återfall för att falla tillbaka på ruta ett.

Månad 2-4

Efter 8 veckor börjar de allra flesta att uppleva stora förbättringar som omfattar flera aspekter av livet; bättre och jämnare humör, ökad och en mer hälsosam sexlust och mer energi och fokus. Du kan nu uppleva en mer hälsosam inställning till relationer och kärlek. Befinner du dig i en relation kommer nu belöningen av att du tagit dig igenom ovanstående steg. Du kommer känna dig mer attraherad av din partner och relationen kommer, kanske för första gången, kännas verkligt meningsfull. Befinner du dig inte i en relation kommer du känna en helt annan attraktion till det motsatta könet än du tidigare känt under den period då du var under påverkan av porr.

Månad >4

Abstinensen har vid det här laget försvunnit och läkningsprocessen har återställt din hjärna till att fungera normalt. Din inställning till porr är med största sannolikhet negativ och du känner dig fri att fatta dina egna beslut i framtida relationer. Din attraktion för det motsatta könet är återställd till det normala och intima kontakter känns på nytt spännande och meningsfullt. Du kan förmodligen betrakta dig som återställd men bär i minne den process du genomgått och den förändring du genomgått som ett varnande exempel för att aldrig återfalla i det destruktiva missbruk som porr utgör.

Gör dig fri!
Du, likt många andra som läser detta, kanske känner igen dig i en del av det som beskrivs i den här artikeln. Du kanske själv har resonerat i liknande banor och du själv upplevt att porren utgör ett problem i ditt liv. Du kanske för första gången tänker tanken att detta kan vara förklaringen till problem du upplevt, i och utanför dina relationer.

Oavsett om du är kvinna eller man, ung eller gammal, så är du långt ifrån ensam. Du är en av tiotusentals, hundratusentals, miljoner (!) människor världen över som förgiftats av (((porrindustrins))) falska verklighet.

Du är inte ensam och du är inte svag, onormal eller dekadent. Du är en mänsklig varelse med mänskliga drifter som letts in på ett destruktivt spår genom porr, som numera är nästintill lika lättillgängligt som luften vi andas.

Porr är skapat för att lura våra sinnen. Skäms därför inte utan inse att du, precis som många andra, lurats in i vår tids mest destruktiva missbruk. Acceptera din situation och agera för att göra dig kvitt det (((gift))) som tagit över ditt sinne och lett dig bort från dina medfödda, naturligt sunda värderingar.

/Anders Karlsson


  • Publicerad:
    2017-09-13 12:25