1984. Regeringen ska bygga upp en ny myndighet som genom signalspaning ska bedriva ”modernt psykologiskt försvar” och ”värna det öppna samhället och den fria åsiktsbildningen”. Genom myndigheten ska folket få den ”rätta bilden” och spridande av så kallad ”desinformation” ska motverkas.

En statlig utredning har kommit fram till att Sverige behöver en ny myndighet för ”psykologiskt försvar”. Detta för att bland annat ”värna det öppna samhället och Sveriges frihet och oberoende”.

Utredningen är en del av regeringens samarbete med Centerpartiet och Liberalerna i det så kallade januariavtalet.

Utredaren Anders Danielsson, som tidigare liknat regimkritiska åsikter vid terrorism, menar att avsikten med den nya psykologiska försvarsmyndigheten är att ”värna den fria åsiktsbildningen” och se till att folket ska få den rätta bilden och inte den bild som ”motståndaren vill förmedla”.

— Ändamålet med det psykologiska försvaret bör vara att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende, menar Danielsson.

— Ytterst handlar det om att man ska få en annan bild än den som motståndaren vill förmedla.

Efter att ha gått igenom interna mejl mellan MSB:s tjänstemän från januari 2019 menar Samhällsnytt att MSB använder desinformatörer för att förbereda något som liknar en antidemokratisk kupp med begränsningar av yttrande- och åsiktsfriheten och införande av en statlig kontroll över opinionsbildning.

Som Nordfront tidigare har uppmärksammat var det Stefan Löfven som i början av 2018 meddelade att en ny myndighet skulle inrättas i avsikt att koordinera Sveriges ”psykologiska försvar”.

Förre Säpochefen och generaldirektören för Migrationsverket, Anders Danielsson, tillsattes som utredare. Under ledning av den beryktade Dan Eliasson drivs sedan tidigare liknande frågor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Dan Eliasson har haft en mängd uppgifter innan han blev generaldirektör för MSB. Han har varit tillförordnad biträdande chef vid Säpo med ansvar för analys- och underrättelseverksamhet, rikspolischef, generaldirektör för Migrationsverket och generaldirektör för Försäkringskassan. Han är eller har varit med i de frimurarliknande nätverken Ruben och Hilda, där utvalda personer utan insyn från samhället kan fraternisera och driva olika frågor.

Den nya myndigheten kommer att ha ett nära samarbete med försvarsunderrättelsemyndigheter och ha rätt att bedriva signalspaning. En av myndighetens uppgifter kommer även att vara att ”stödja medieföretag vad gäller att identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan”.

Att fri åsiktsbildning kan innehålla element av från staten oönskad information – vilken benämns ”desinformation, ryktesspridning och annan vilseledande information” – är ett problem som den nya myndigheten ska motverka i syfte att ”värna det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen”.

Regeringen hoppas att den nya myndigheten ska kunna inrättas under 2022.


  • Publicerad:
    2020-05-27 11:15